ࡱ> ;=:U/bjbjnn84aaDD$0kmmmmmm$4F-###k#k###Pȯck"#W0#0(0#0#4##0DJ : 13.01.2017 0SLM VE ADALET ~~4.135~ JN' 'NJQOGN' 'DQN0VJFN 'pENFOH' COHFOH' BNHQN'EVJFN (P'DRBP3R7P 4OGN/N'!N DPDQpGP HNDNHR 9NDpI 'NFRAO3PCOER 'NHP 'DRHN'DP/NJRFP HN'DR'NBR1N(VJFN 'PFR JNCOFR :NFPJQK' 'NHR ANBVJ1K' AN'DDQpGO 'NHRDpI (PGPEN' ANDN' *N*QN(P9OH' 'DRGNHpI 'NFR *N9R/PDOH' HN'PFR *NDRHO' 'NHR *O9R1P6OH' AN'PFQN 'DDQpGN CN'FN (PEN' *N9RENDOHFN .N(VJ1K' (Nisa, 135) Muhterem M minler! 0slm ve adalet kavramlar1 adeta zde_ kavramlard1r. Adalet, hakl1n1n hakk1n1 vermek, haks1z1n da cezas1n1 vermektir. Adaletin z1dd1 zulm ve insafs1zl1kt1r. 0slm, zulm ortadan kald1rmak ve adaleti tesis etmek iin gnderilmi_ en son ve en mkemmel ilhi kanunlar manzumesi bir dindir. 0slm, bar1_, esenlik ve kurtulu_ anlamlar1n1 iermektedir. Adalet ise dzenli ve dengeli davranma, her _eyin ve herkesin hakk1n1 verme, haks1zl1klardan uzakla_arak orta yolu tutma, bir _eyi yerli yerine koyma, insaf ve e_itlik anlam1nda bir terimdir. 0slm da adalet, hukuk nnde herkese e_it davranmak, kltr, bilgi ve mevki farkl1l1klar1ndan dolay1 insanlara ba_ka ba_ka davranmamak gerekir. 0slm bu manada her ferdin ve her toplumun kar_1l1kl1 olarak i_lerinde dei_mez bir l _eklinde yerini alm1_, istek ve tutkulara yer vermemi_, sevgi ve nefretlere uymam1_, akrabal1k ve yak1nl1k balar1na gre ayarlanmam1_, zengin-fakir gzetmemi_, kuvvetli ve zay1f fark1n1 gz nne alm1_ bir adalet anlay1_1 getirmi_tir. Bunun iin 0slm, toplum iinde ya_ayan btn kesimlerin birliini salayan prensipler koymu_, mmetin gvenliini garanti alt1na alan bir dzen kurmu_tur. Aziz M minler! Allah- Tel Kur an-1 Kerim de Nisa Suresi nin 135. ayet-i kerimesinde _yle buyurmaktad1r. Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutarak Allah iin _ahidlik edenler olun. Kendinizin, ana ve baban1z1n aleyhinde bile olsa -_ahidlik ettiiniz kimseler - zengin veya fakir de olsalar - adaletten ayr1lmay1n. nk Allah ikisine de daha yak1nd1r. Adaleti yerine getirebilmek iin arzu ve tutkular1n1za uymay1n. Eer e$,.LN` " J R 4 6 ­reUI:I:I:I:I:hhCJOJQJaJhCJOJQJaJhah5CJOJQJaJha5CJOJQJaJ(h\Oha5B*CJOJQJaJph h\Oha5B*OJQJph(h\OhaB*CJOJQJZaJph(h\Oha<B*CJOJQJaJphha5CJ OJQJaJ haha5CJ OJQJaJ haha5CJOJQJaJhah5CJOJQJaJ.N J f (*8*./R/ $dha$gd x`gda $x`a$gda W xgda$ W xxa$gda$ W xa$gda $ W a$gda W gd F 4Zr.0df,LP`2f>@df8h56CJOJQJaJ"hh56CJOJQJaJhah5CJOJQJaJh{[KCJOJQJaJhTCJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJ;8:prtv !! " "z"|""#$#v#x#######Z$\$f$h$$$$$j%l%v%x%((((())*&*(*8**Ѷhaha5CJOJQJaJhah5CJOJQJaJh5OJQJhh5OJQJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJU"hh56CJOJQJaJhT56CJOJQJaJ5ri davran1r veya yz evirirseniz, Allah yapt1klar1n1zdan haberdard1r. Bir gn Mahzunoullar1 kabilesine mensup e_raftan Fat1ma ad1nda bir kad1n1n h1rs1zl1k yapt11 sylenerek Peygamber Efendimizin huzuruna getirilmi_ti. Kad1n1n elinin kesilmesine hkmedildi. Fakat daha nceki gelenek ve al1_kanl1klara gre Kurey_ ten olan asil bir kad1n hakk1nda su i_lemi_ olsa dahi byle bir hkm verilemezdi. Hkmn infaz1n1n durdurulmas1 iin Kurey_ in ileri gelenleri, Hz. Peygamber in ok sevdii same b. Zeydi araya koyarak bu kad1n1n affedilmesini istediler. same nin byle bir istee arac1 olmas1 Hz. Peygamber e ok a1r geldi. Hemen ashab1n1 mescidde toplayarak bu konuda onlara _yle hitab etti. Ey insanlar! Sizden evvel ya_am1_ toplumlar1n neden dolay1 yollar1n1 _a_1r1p sapt1klar1n1 biliyor musunuz? Asilzadeleri bir h1rs1zl1k yapt11 zaman onu affeder, zay1f ve kimsesizleri bir _ey alarsa onlar1 cezaland1r1rlard1. Allah a yemin ederim ki, bylesine kt bir h1rs1zl11 Mahzun Kabilesi ne mensup Fat1ma deil, kendi k1z1m Fat1ma yapm1_ olsayd1, kesinlikle onun elini kestirirdim. (Mslim, Hudud 2) Bugnk be_eri sistemlerde hakim zmre ve belirli s1n1flar iin dokunulmazl1klar sz konusu olduu halde 0slm hukuku nnde hi kimsenin bir ayr1cal11 ve imtiyaz hakk1 yoktur. Muhterem M minler! Yeryzndeki be_eri sistemlerin hibirisinin d_manlara ve nefret edilen insanlara kar_1 0slm 1n kefil olduu kadar, adaleti tekeffl edebilmesine imkn yoktur. 0slm kendisine inananlar1 bu konuda sadece Allah iin hareket etmelerini, aralar1ndaki ili_kilerini Allah 1n r1zas1na uygun bir _ekilde ayarlamalar1n1 ve yine Allah iin doru _ahitler olmalar1n1 emretmektedir. Bu esaslar bu dinin btn insanl1k iin son din ve mkemmel bir nizam olduunu, adaletinden inanan ve inanmayan btn insanlar1n yararlanmalar1n1 tekeffl eden stn bir hukuk ve ynetim biimi olduunu ifadeye yeterlidir. Haz1rlayan: 0smail KARAAL0 Vaiz-Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL ****"+$+(+h+z++,,P,R,,,"-$---...R/~///ٹh*(h5CJ OJQJaJ h8hCJaJhh5CJ OJQJaJ hh5CJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhaCJOJQJaJR// $a$gd*(61h:p. A!7"7#7$7% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 4 8*/ R// L# @0( B S ?7<8A%-;  a i ) . M R 2 T{[Ka\O*(@( UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@CalibriACambria Math"qzRQGzRQGYf Yf !7720OHP $P2!xx6 FeristeFeriste Oh+'0h $ 0 <HPX`FeristeNormalFeriste3Microsoft Office Word@@4Ck@4CkYf ՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry Fqck>1Table0WordDocument84SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4625 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 60 kii online