ࡱ> AD@U7bjbjnn8@aa@@D ((((()++++++$>DOQO((111(()1)111(0Qu101"111OO1@J :27.01.2017 SIHHAT VE BO^ VAK0T 23.3*************HN'DQN0VJFN GOER 9NFP 'DDQN:RHP EO9R1P6OHFN (M minun, 3) Muhterem M minler! Okuduum ayet-i kerime de yce Allah _yle buyuruyor: Onlar ki bo_ ve yarars1z _eylerden yz evirirler. Allah Rasl nn amcas1n1n olu Abdullah b. Abbas, Peygamberimiz (s.a.s.) in _yle buyurduunu naklediyor: 0ki nimet vard1r ki insanlar1n ou bunlar hususunda aldanm1_t1r, k1ymetini takdir edip onlar1 deerlendirmekten mahrumdur. Bu iki nemli nimet sal1k ve bo_ vakittir. Hadis-i _erifte ifade edildii gibi bo_ vakit ve sal1k, gerekten iki byk nimettir. Rabbimiz bize say1s1z nimetler vermi_tir. Bu nimetleri saymaya kalksak sayamay1z. Bu nimetlerin en ba_ta geleni, zaman ve sal1kt1r. Zaman, su gibi ak1p gidiyor. Adeta bir rzgr gibi gelip geiyor. Takvim yapraklar1 her gn yerlerinden kopuyor, saatler, gece-gndz hi durmadan al1_1yor, bize zaman1 hat1rlat1yor. mrlerin getiini haber veriyor. S1hhat ve bo_ zaman insan1n en byk sermayesidir. Kazan ve ba_ar1 bunlar sayesinde mmkn olur. 0nsanolu bu iki nimetin hep devam edip geleceini d_nrken gnn birinde bunlar1n uup gittiini grnce ne byk bir aldan1_ iinde olduunu anlar. O zaman da i_ i_ten gemi_ olur. 0nsana verilen mr sermayesinin azl11 dikkate al1nd11nda hayatta bir gnn, bir saatin, bir saniyenin dahi bo_a geirilemeyeceini ok iyi anlamak gerekir. Aziz Mminler! Cenab-1 Hak, asra yemin ederek zaman1n nemine dikkat ekiyor. Asra yemin ederim ki, insan gerekten ziyan iindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller i_leyenler, birbirlerine hakk1 tavsiye edenler ve sabr1 tavsiye edenler mstesna. Bu srede, iman amel-i salih, hakk1 tavsiye ve sabr1 tavsiye ile ihya edilmeyen zamanlar1n, israf edildii ve bir hsran vesilesi olduu bildirilmektedir. Zaman1 hakk1yla deerlendirenlerden istisna kayd1yla bahsedilmesi, insanlar1n bu hususta ekseriyetle aldand1klar1na i_aret eder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zaman1n k1ymetini bilene Allah merhamet etsin buyuruyor. 0slm byklerinden biri _yle der Ben Asr Sresi nin manas1n1 bir buz sat1c1s1ndan rendim, nk o, pazarda _yle ba1r1yordu; sermayesi eriyen bu _ahsa merhamet edin, insana verilen mr de bir buz misali devaml1 eriyip tkenmektedir. Eer mr ziyan eder veya yanl1_ yere harcarsa insan1n hsran1na sebep olur. Hz.0sa (a.s.) _yle buyuruyor: Dnya, _u gndr; 024XZv Ͽm_TI9,9h 5CJOJQJaJhe]he]5CJOJQJaJhe]5CJ^JaJhn 5CJ^JaJhe]CJOJQJ^JaJ#he]he]CJ4OJQJZ^JaJ4#he]he]<CJOJQJ^JaJh4h 5CJ^JaJhh 5CJ OJQJaJ hhe]5CJ OJQJaJ hhS5CJ OJQJaJ hhS5CJOJQJaJhh X5CJOJQJaJhhhz5CJOJQJaJ2Z 6z+++,J/66n77 $<xa$gd $a$gd4$pd`pa$gd4 $a$gd< $a$gd $a$gd4$a$gdgdS N P R ` " $ l n lnƾƫssskckck[kckckckhVOJQJhhmOJQJhWuOJQJhhmhhm5OJQJhhmhWu5OJQJhhmhDe5OJQJhDeOJQJh h5OJQJhOJQJhe]h|8>OJQJhOJQJhe]he]OJQJhe]h OJQJhe]h 5OJQJhe]he]5OJQJhe]5CJ^JaJ#2dz|HLbd$:<np,.8:6JؼммhVhY~5OJQJhY~5OJQJhV5OJQJhY~h5OJQJhOJQJh hhm5OJQJhY~OJQJhIOJQJhOJQJhVOJQJhWuOJQJhhmOJQJ6J`bBDPTX`bTtvz&T&Z&z&&&&&h<h5OJQJUhh5OJQJh<5OJQJh5OJQJh<hiUN5OJQJhV5OJQJh<h<5OJQJh<OJQJhOJQJhY~hiUN5OJQJhVOJQJhY~OJQJhiUNOJQJ2dn gemi_tir elinde ondan bir _ey yoktur, bugn iinde bulunduun zamand1r, yar1n gelecektir, fakat yeti_ip yeti_emeyeceini bilmiyorsun. Zaman1n nemi, bir Trk atasznde Vakit nakittir ifadesiyle vurgulanm1_t1r. Asl1nda vakit nakitten nemlidir. nk vakit iersinde nakit kazanmak mmkn olduu halde, nakitte kaybedilen vakti kazanmak mmkn deildir. ^air bu gerei ne gzel dile getirir; Vakitlerle yakutlar (deerli mcevherler) sat1n al1n1r, fakat yakutlarla vakitler sat1n al1nmaz. Zaman1 israf etmemeli ve onu Allah r1zas1 istikametinde kullanmal1y1z. Peygamber Efendimiz in ifadesiyle; Sonra yapar1m diyenler helak olmu_lard1r. Geldi geti mrm benim, _ol yel esip gemi_ gibi Hele bana _yle geldi, bir gz am1_ gibi. Deerli M minler! Her i_in ba_1 sal1k, sal1k olsun, olmaya devlet cihanda bir nefes s1hhat gibi szler, sal1k nimetinin ne kadar nemli olduunu gstermektedir. Peygamber efendimiz (s.a.v.): Be_ _ey gelmeden nce, be_ _eyi ganimet bil diye ba_layan hadis-i _erifte; Hastalanmadan nce s1hhatinin, me_guliyet gelmeden nce bo_ vakitlerinin k1ymetini ganimet bil buyurmaktad1r. Sal1k Allah 1n en byk nimetidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu hususta _yle buyuruyor: Hibir ki_i midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmam1_t1r. Oysa insana belini dorultacak birka lokma yeter. ^ayet ok yiyecekse midesinin te birini yemee, te birini iecee, te birini de nefesine ay1rmal1d1r. Ba_ka bir hadis-i _erifte; 0nsan1 iyilik ve ibadetten al1koyan _u yedi _ey gelip atmadan nce hay1rl1 i_ler yapmakta acele edin buyuruyor. Bu yedi _eyden birisi de sal11 bozan hastal1kt1r. Onun iin hastal1k gelmeden nce sal11n k1ymetini bilmek gerekir. Bunun iin zaman zaman hastanelere gidip, 1zd1rap iinde yatan hastalar1 ziyaret edelim. Ayn1 hastal1a yakalanmad11m1z iin halimize _kredelim. Sal11n ne byk bir hazine ve nimet olduunu idrak edelim. S1hhat ve vaktin k1ymetini bilelim, bu iki nemli ele gemez nimeti iyi deerlendirelim, bu hay1rl1 ve yararl1 i_leri, s1hhat ve vakti yar1na b1rakmayal1m. Bakars1n yar1n olur da sen olmazs1n. Haz1rlayan: Hasan MEHMET Vaiz - Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL &&&''2'4'>'@'^'~'' (l(n(")J)L)))))*******+++++ +N+T+++++++++,,,,,ٽ٠ɘِ٘h h5OJQJh OJQJhOJQJhiUNOJQJh<5OJQJhh<5OJQJhh5OJQJh<OJQJhVOJQJhOJQJh5OJQJhV5OJQJh<h5OJQJ1,,(,*,T,V,n,p,r,t,,,N-t-v------. .".`.d.h.l.n..H/J/t//////L0N00000n1p111111222233¶¶¶똌hVhC5OJQJhVh 5OJQJhV5OJQJh 5OJQJh hC5OJQJh5OJQJhCOJQJhVOJQJhOJQJhOJQJh OJQJh h 5OJQJ73H3X3Z333332444J4L4j44485:5~5555$6&6p6r666666666 7,7j7n7v7Ű}k"h5B*CJOJQJaJphh4B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hQh4B*CJOJQJaJph(hQh45B*CJOJQJaJphh:)OJQJhhi]OJQJhVOJQJh OJQJhOJQJhi]OJQJhCOJQJ%v777hh CJ OJQJaJ (hh45B*CJ OJQJaJ ph61h:p . A!"#$% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@OJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @ J&,3v777L# @0( B S ?Lw jt @ L -;3UU )Y~:)]1<|8>CiUN5Pi]ndDeNy< !Y)RXkVS Xn WuhmI W;h0TPh e]4hzcTOe$S3@L &UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7 QHASENAT9. . Segoe UI7.*{$ CalibriA$BCambria Math"1Q'Q' " "!nr0OHP $P 2!xx\l MehmetFeriste Oh+'0h $ 0 <HPX`MehmetNormalFeriste3Microsoft Office Word@F#@ՂPu@&Qu ՜.+,0 hp| "  Konu Bal "#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?BCFRoot Entry FQuE@1Table!WordDocument 8@SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation88MsoDataStorePQu0QuJZICMSSSCJ==2PQu0QuItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4612 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 53 kii online