ࡱ> @C?Un*bjbjnn82aa+ D1 $0EEEEE444|#~#~#~#~#~#~#$9%'B#!44444#EE#l"l"l"4. EE|#l"4|#l"l"l"EK̊Lb" l"h##0 $l"1(l"1(l"1(l"44l"44444##l"444 $44441(444444444 :10.02.2017 ALLAH IN SEVMED00 DAVRANI^: 0SRAF ~~17.29~ HNDN' *N,R9NDR JN/NCN EN:RDOHDN)K 'PDpI 9OFOBPCN HNDN' *N(R3O7RGN' CODQN 'DR(N3R7P AN*NBR9O/N ENDOHEK' EN-R3OH1K' (0sra, 29) Muhterem M minler! Her hususta orta yollu hareket etmeyi te_vik eden dinimiz 0slm; ly a_may1, ileri gitmeyi ve israf1 yasak k1lm1_t1r. Yiyip nefeslerimizin ve beden kuvvetlerimizin kullan1lmas1nda israftan ka1nmay1 emretmi_tir. 0sraf; insan1n sahip olduu nimetleri gereksiz ve a_1r1 tketmesidir. Deerli Karde_lerim! 0nsaolu, kendisine verilen nimetleri amac1na uygun kullanmal1d1r. Nimet elden gitmeden, gereken tedbirleri almal1d1r. 0nsan1n imknlar1 ne kadar geni_ olursa olsun ve ne kadar bol nimetler iinde bulunursa bulunsun, yine de ihtiyac1n1 giderecek kadar harcama yapmal1, o nimeti israf yoluna gitmemelidir. Dinimiz 0slm; israf1n nne gemek iin onun sahas1n1 ok geni_ tutmu_ ve ay kenar1nda abdest alan1n, suyu israf etmesine dahi msaade etmemi_tir. Zaman denilen sermayenin bo_a akmamas1 iin faydas1z, manas1z szleri israf saym1_, sahiplerinin sorumlu olduklar1n1 bildirmi_tir. Aziz M minler! Yce Rabbimiz bize iman, 0slm, Kur an nimeti vermi_, hayat, e_, evlat, makam-mevki, mal, mlk vermi_, havam1z1, suyumuzu bol bol vermi_. Btn bu nimetler _kretmeyi gerektirir. Yce Allah Kur an-1 Kerim de _yle buyurmaktad1r: Onlar harcad1klar1 zaman ne savurganl1a saparlar, ne de cimrilik ederler. Harcamalar1, bu ikisinin aras1nda dengeli olur. (Furkan, 67) Ey iman edenler! Allah 1n size hel "$PR^pR T h j n Ͽm^RC/'hJhc5CJOJQJaJmH sH h|h!HCJ OJQJaJ h87h|5OJQJh|h|CJ OJQJaJ (h\h|B*CJ OJQJZaJ ph(h\h|<B*CJ OJQJaJ ph'h|h|5CJOJQJaJmH sH 'h|h!H5CJOJQJaJmH sH h|h!H5OJQJmH sH h|h[05OJQJmH sH h|hn<5OJQJmH sH h|h|5OJQJmH sH ^j (#N$h$&()*@* $dha$gd87$d`a$gd| $da$gd|$d`a$gd| $da$gd| $d8a$gd| $d8a$gd| $d8xa$gd|n p  4 6 R X F H R ɶxxhxUxU$hJha*HCJOJQJaJmH sH h87CJOJQJaJmH sH hJCJOJQJaJmH sH hJCJOJQJaJhJhY~CJOJQJaJ$hJhY~CJOJQJaJmH sH $hJhcCJOJQJaJmH sH !h|5CJOJQJaJmH sH 'hJh!H5CJOJQJaJmH sH !hJ5CJOJQJaJmH sH R d  J &f|~268\fƲ~~~~~~~n[~[$hJhCJOJQJaJmH sH h87CJOJQJaJmH sH hJCJOJQJaJmH sH $hJhY~CJOJQJaJmH sH !hJ5CJOJQJaJmH sH 'hJh.5CJOJQJaJmH sH 'h|h.5CJOJQJaJmH sH $hJha*HCJOJQJaJmH sH $hJh.CJOJQJaJmH sH #(468*,.8<@BDNR\^hjrtLNݒʒݒʒݒݒݒݒݒݒl$hJh CJOJQJaJmH sH $hJhwCJOJQJaJmH sH $hJh[0CJOJQJaJmH sH !hJ5CJOJQJaJmH sH 'hJh[05CJOJQJaJmH sH $hJhY~CJOJQJaJmH sH hJCJOJQJaJmH sH $hJhCJOJQJaJmH sH *NPZ\:<ʴu_K:!hJ5CJOJQJaJmH sH 'hJh*1W5CJOJQJaJmH sH *hJhw56CJOJQJaJmH sH $hJ56CJOJQJaJmH sH *hJh)rb56CJOJQJaJmH sH *hJh 56CJOJQJaJmH sH *hJh*1W56CJOJQJaJmH sH hJCJOJQJaJmH sH $hJh CJOJQJaJmH sH $hJh[0CJOJQJaJmH sH "X"d"|"""##l#n#,$.$D$J$¬”kkkWC/'h8dh)rb5CJOJQJaJmH sH 'h8dh8d5CJOJQJaJmH sH 'hJh)rb5CJOJQJaJmH sH *hJh)rb56CJOJQJaJmH sH $hJ56CJOJQJaJmH sH *hJhw56CJOJQJaJmH sH U*hJhJ56CJOJQJaJmH sH *hJh*1W56CJOJQJaJmH sH $hJh*1WCJOJQJaJmH sH 'hJh*1W5CJOJQJaJmH sH l k1ld11 iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah 1n koyduu) s1n1rlar1 a_may1n. nk Allah haddi a_anlar1 sevmez. Allah 1n size r1z1k olarak verdiklerinden hell, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduunuz Allah a kar_1 gelmekten sak1n1n. (Maide, 87-88) Karde_lerim! Harcamalarda dengeli olman1n ls me_ru ihtiyalard1r. Bu bak1mdan zamana, mekna ve ki_inin durumuna gre dei_iklik arz eden ihtiya lleri iyi belirlenmelidir. Ki_i bu konuda karar verirken bu ilhi llerin yan1 s1ra akl1n1 ve vicdan1n1 da devreye sokmal1d1r. Allah 1n bize ltfettii nimetleri yerli yerinde kullanmak, israf etmemek, Allah 1n r1zas1 dorultusunda kullanmak, kulluumuzun bir gereidir. 0sraf edilen nimetlerde ba_kalar1n1n da hakk1 olduunu, bu nimetlerden bir gn hesaba ekileceimizi unutmayal1m. Hutbemizi bir ayet mealiyle bitirelim. Eli s1k1 olma, bsbtn eli a1k da olma. Sonra k1nan1r ve aresiz kal1rs1n. (0sra, 29) Haz1rlayan: Abdurrahim KURU Vaiz-Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL J$L$h$% %%%&&&'','''(.(l(((((*),)J)t)ƶƦƦƦƦƓxfVfD"hJhJ56CJOJQJaJhJhJ6CJOJQJaJ"hJh6i56CJOJQJaJhJCJOJQJaJhJh6iCJOJQJaJ$hJh6iCJOJQJaJmH sH hJCJOJQJaJmH sH h87CJOJQJaJmH sH $hJh'j:CJOJQJaJmH sH 'hJh)rb5CJOJQJaJmH sH $hJh)rbCJOJQJaJmH sH t))))))))))))*@*l*n*rfWHf8(h87h: 5CJ OJQJaJ h87hJ5CJ OJQJaJ hJh:CJOJQJaJhJhwCJOJQJaJhJCJOJQJaJhJh mCJOJQJaJhJhFCJOJQJaJ"hJhE56CJOJQJaJhJhECJOJQJaJhJh`CJOJQJaJhJhp5CJOJQJaJhJh6iCJOJQJaJhJh6i5CJOJQJaJhJhJ5CJOJQJaJ@*n* $d8a$gd|61h:pJ. A!7"7#S$S% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J O.Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok H`H c Aral1k YokCJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] + 2 n R NJ$t)n* @*n* L# @0( B S ? !")*,-349:CEJKYZ\]cdst '(/056CEJKPQY[bcmnwy $%13:;@BIJOPVW[\`aijmnstz{}~ ()01<=IS\aefnostxz'(0167DGLMYcopx './13;<CENOVX]dijrsy} &(45<=DEKLQR_dlmsu{|~ !()35=>BCMNWX]^efoqvw~    ) * 5 : A - - 9: L|F[ mp+!>!F -O.[0:'j:n<Ea*HBL*1W`Q `ba)rbhkS'lNuHBxY~87$q &ci6`!H..<%ahbJ6ipM\pw8dGh+ - @+ "UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ CalibriACambria Math"1j2R'j2R'!7S0& & NHP $PL2!xx user6Feriste Oh+'0 px user6NormalFeriste2Microsoft Office Word@@L@L ՜.+,0 hp| &  Konu Bal !"#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ABERoot Entry FPЊLD@1Table1(WordDocument 82SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87MsoDataStoreNJLK̊LYLYI1UCNNHQKKO==2NJLK̊LItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4609 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 50 kii online