ࡱ> ?B>UH)bjbjnn?0aau  8,"z"""""!!!!!!!$%'2 "9 """F"""!!"@W%!\"0"(v(( " "M^"( J \:17.02.2017 TECESSS, SU-0 ZAN JN' 'NJQOGN' 'DQN0VJFN 'pENFOH' ',R*NFP(OH' CN+VJ1K' EPFN 'D8QNFQP 'PFQN (N9R6N 'D8QNFQP 'P+REL HNDN' *N,N3QN3OH' HNDN' JN:R*N(R (N9R6OCOER (N9R6K' (Hucurat, 12) Muhterem Karde_lerim! Allah- Tel Kur an da _yle buyuruyor: Ey iman edenler! Zann1n oundan ka1n1n. nk zann1n bir k1sm1 gnaht1r. Birbirinizin kusurunu ara_t1rmay1n. Kimse kimseyi arkas1ndan eki_tirmesin& Bir hadis-i _erifte ise Efendimiz (s.a.s) _yle buyuruyor: & Birbirinizin kusurunu ara_t1rmay1n. Birbirinizin zel hallerinin pe_ine d_meyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize s1rt evirmeyin. Birbirinize kar_1 kin beslemeyin. Ey Allah 1n kullar1, karde_ olun! Deerli M minler! Dinimiz insan1 rencide eden her trl tutum ve davran1_1 haram k1lm1_t1r. nk insan, Allah 1n yaratt11 en deerli varl1kt1r. Bu varl11n her zaman korunmas1 gerektii gibi onu rencide edecek her trl hakaretten de sak1nmal1y1z. Yce yaratan1n Kerim k1ld11 insanolu, dier yarat1lan M min karde_lerine g1ybet etmez, onlar1 eki_tirmez, onlar hakk1nda kt d_ncede bulunmaz, kusurlar1n1 ortaya 1karmaz, onlarla alay etmez, onlar1n itibar1n1 sarsmaz. Bu zellikleri ta_1mak her Mslman 1n _iar1 olmal1d1r. Aziz Karde_lerim! Peygamberimizin hadisinde buyurduu gibi bir bedenin uzuvlar1 gibi olmal1y1z, birinin ac1s1 hepimizin ac1s1, sevinci hepimizin sevinci olmal1d1r. Karde_liimize halel getirecek davran1_lardan uzak durmal1y1z. Karde_lerimizin gnl, en ufak bir _ekilde dahi incitilmeyecek kadar deerlidir. Gnlk hayat1m1zda kimi zaman dilimizden, fark1nda olmadan yerli yersiz ifadeler dklebilmektedir. Bize rnek olan Allah Resl (s.a.s), konu_urken ok titiz davranm1_ ve hi kimse hakk1nda isim zikrederek kt sz sylememi_tir. Bize :<b d ȼ|pd[d[d[dOD|;h5CJaJhh@CJaJhh@CJ\aJhCJ\aJhhLCJ\aJhht5CJaJhh@5CJaJhhL5CJaJ h~9h5B*CJ(aJ(ph,h~9hB*CJ(OJQJZ^JaJ(phhh@5CJ aJ h5CJ aJ *hh@5B*CJZ\^JaJphhh8+5CJaJhh5CJaJ<d 2 T z f""$$d `a$gd$d PP`a$gd$d `a$gd$d PP`a$gd $`a$gd $`a$gd$xx)fS^a$gd 8gd@ . 0 2 8 J T h j v z HJbr"DZz|Ϳ󨟨󔉔vvvvvkv_hhc5CJaJhhtCJaJhhcCJaJhCJaJhh@CJaJhhLCJaJh5CJaJhhm5CJaJh5CJ]aJhh@5CJ]aJhh@CJ\aJhht\CJ\aJhh@56CJaJhh@5CJaJ!.p *28xPdftv|~ !!""""R#X##$$$V%̶̴רר׈רhh!CJaJhht5CJaJh5CJaJhh@5CJaJUhh?'CJaJhh$CJaJhhwCJaJhh@CJaJhh<CJaJhCJaJhhVCJaJ5 ya hay1r sylememizi ya da susmam1z1 emretmi_tir. Aziz M minler! Yce Rabbimiz, Hakk1nda bilgin bulunmayan _eyin ard1na d_me. nk kulak, gz ve gnl, bunlar1n hepsi ondan sorumludur. buyurmaktad1r. Bu ayet bizlere sorumluluumuzu, her bir i_imizin, szmzn, bir gn hesab1n1n sorulaca1n1 hat1rlatmaktad1r. Bu geree ramen gnmzde birtak1m as1ls1z haberler yznden haysiyetler zedelenebilmekte, aileler da1labilmekte, karde_lik ve dostluklar zarar grebilmektedir. Unutulmamal1d1r ki, doruluunu ara_t1rma gerei duymadan bu tr haberlerin pe_ine d_enler de en az bunlar1 1kar1p yayanlar kadar sorumludur. Karde_lerim! G1ybet, yalan, iftira ve kt zan gibi ahlk zaaflar, insanlar aras1ndaki gven, sevgi ve sayg1y1 yok eder; kin, nefret, d_manl1k gibi 0slm 1n ruhuyla asla bada_mayan durumlara neden olur. Unutmayal1m ki, her _eyin en ince lyle tart1laca1, hibir pi_manl11n fayda vermeyecei o byk gnde her szmzden ve zann1m1zdan sorgulanaca1z. Yine unutmayal1m ki; o gn ebedi nimetlere kavu_acak olanlar, zihnine, gnlne, diline, eline, hs1l1 btn bedenine sahip 1kan ve hayata mmince bakanlard1r. Hutbemize Peygamberimizin hutbemizin ba_1nda ki hadisiyle son veriyorum: Birbirinize buz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka evirmeyin; ey Allah 1n kullar1, karde_ olun. Haz1rlayan: Cneyt SADIK Vaiz ve Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL   V%%&&&&&'<'d'''''l(n(p(((רv]D/(hB*CJaJfHph"""q 1hh5B*CJaJfHph"""q 1hI"ht5B*CJaJfHph"""q 1hh8+5B*CJaJfHph"""q 1hht5B*CJaJfHph"""q 1hh5B*CJaJfHph"""q hh8+CJaJhhmCJaJhCJaJhh$CJaJhh@CJaJhh!CJaJ$p(((,)0)2)6)8)<)>)B)D)F)H)gd$a$gdI"$dh`a$gdI"$dh`a$gdI"$d `a$gdI"(((((((*),).)2)4)8):)>)@)F)H)ֽh~9jh~9UhI"h5CJ"aJ"1hI"h5B*CJ"aJ"fHph"""q (hB*CJaJfHph"""q (htB*CJaJfHph"""q = 01h:pBP. A!7"7#7$7% P 6s2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH8`8 KlNormal_HmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok J>J Kl Konu Ba_l11$S`Sa$5CJ\R\ KlGvde Metni Girintisi 2$S`Sa$CJ44 Dipnot Metni:!: Dipnot Metni Char<& 1< Dipnot Ba_vurusuH*XBX {9] mshfBesmele$A$a$CJPJ^J_H8aJ(6/Q6 {9] mshfAyetNo B*phNbN 6sr Balon MetniCJOJQJaJmHsHtHL/qL 6srBalon Metni CharCJOJQJ^JaJ4+4 # Sonnot Metni:: #Sonnot Metni Char<* < #Sonnot Ba_vurusuH*<^< f" Normal (Web)CJaJ.U . p|Kpr >*B*phcBB 8+apple-converted-spacePK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 0 V%(H) $H) 8@0( B S ?056>MSnt u u w x x z { } ~ u d^ t u w x z { } ~  ] ] u u w x x z { } ~ =R2~# $8@^sY2#U#,db?mSm gK l (2 LR W~ |D A tNPjLN mRa$5 "Euh`ag'@ !!XH!U!f"B"b"##~P#L$%,%=U%~7&2'?' s'q ).*_3+\+ ,T/,$<,\,3U-n.0F{0N1p1{w12i20c3u.4K5h6|7%27h949~9A;<<<g=TABJBBfBlBZCb7Dm^ExEiF HlHIXJKKBK NaObO"P6RQ(RvSxTYUlV6WGfW%XHX!Z=Z{Z$[K[l\t\{9]P]y_]S^c_8y_``'`Kb$bQ.bSXc d#d>d_e `e].f:gLg!hh?Thjh#-i^i&MjKlmmEmamnInEtn#o6oiot{oW.p4|pp0qo2q7DrNrdr6srtQtTt`+tKQt]tu(u..uAuYuduvflv\w]vwJx33ymy{5{%r|-~_ A6} k q&?a"2H9fcg^u|hp|U)5Zij^eZ'Fk!8tK"M>3Nw 9\mxYW(eoMq?wIK L!.]0N\I"<Z0k86kna1HNL xo!%ayQz\Y?AtKR~I](=^wI]vCDSdh[u\98+y *^2 y}!Hl/Yfp)c^d]Z<(p3e< f._1O9^y!}HVzg a.L;Ot`3<=5%@RV| cjS)hVjlF-0u w @R R R R 4 Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arialg @Shaikh Hamdullah BasicSegoe UI7 QHASENAT7.*{$ CalibrisShaikh Hamdullah BookTimes New Roman5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1zkR'zkR'9 !774o o 3qHP ?Kl2!xx~ q yHNJO$R+P1OHFN 9NDNI #NFAO3PGPER HNDNHR CN'FN (PGPER .N5N'5N)L HNENF JOHBN 4O-QN FNAR3PGP AN#OHRDN&PCN GOEO 'DREOARDP-OHFNUSERFeriste Oh+'0L   ,4<Dوَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَUSERNormalFeriste2Microsoft Office Word@@L @T"l@T"l ՜.+,0 hp Milli Egitim Bakanligio وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Konu Başlığı !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=@ADRoot Entry F)C@1Table(WordDocument ?0SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86MsoDataStore@@W%GC5U4ZUC2JDI4B==2@@W%Item PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4600 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 44 kii online