ࡱ> 8:7U'bjbjnn8,aa fffffzzzzzMOOOOOO$LFs-fsff*ffMM0%90Lf(ssJ ,:03.03.2017 TEVBE-0 NASUH JN' 'NJQOGN' 'DQN0VJFN 'pENFOH' *OH(OH' 'PDNI 'DDQpGP *NHR(N)K FN5OH-K' 9N3pI 1N(QOCOER 'NFR JOCNAQP1N 9NFRCOER 3NJQP~N'*PCOER HNJO/R.PDNCOER ,NFQN'*M *N,R1VI EPFR *N-R*PGN' 'DR'NFRGN'1O (Tahrim, 8) Muhterem Mslmanlar! Yce Allah, insan1 _erefli bir varl1k olarak yaratm1_, onu yeryzne halife tayin etmi_ ve verdii nimetlerle dier yarat1lanlara onu stn k1lm1_t1r. Kendisine bu derece nem ve e_itli trden nimetler verilen insan, her ne kadar Allah 1n mkemmel bir biimde yaratt11 varl1k olsa da zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek hata, kusur ve gnah olarak nitelendirilebilecek trden davran1_ ve tutumlar sergileyebilir. Zaten Peygamberimiz (s.a.v.) de: Btn insanlar hata yapar, hata yapanlar1n en hay1rl1s1 ise hatas1ndan dnendir. (Tirmiz, K1ymet 50) szyle bu hususa dikkat ekmi_tir. Aziz Cemaat! 0slm a gre sadece peygamberler masumdurlar. 0smet s1fat1na haizdirler yani gnah i_lemezler. Bunun d1_1nda herkesin gnah i_lemesi, yan1lmas1 ve hata yapmas1 mmkndr. 0nsan be_erdir ve _a_1rabilir. nemli olan gnahta 1srar etmemek, hatay1 kabul edip af dilemektir. Tvbe etmek, hatay1 kabul edip pi_man olmak da bir erdemdir. Gnahlar, bizim manevi ki_iliimizi zedeler, gnl dnyam1z1 karart1r. Tvbe; gnahlardan bir dn_tr, kt huylar1 iyi huylara dei_mektir. Tvbede aslolan tvbe-i nasuhtur. Gnlden pi_man olmakt1r, Yani bir daha o gnah1 i_lememektir. Kur an-1 Kerim de Ey iman edenler! Allah a yrekten (nash tevbesiyle) tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin ktlklerinizi rter. Allah 1n, peygamberi ve onunla beraber olanlar1 utand1rmayaca1 gnde, sizi alt1ndan 1rmaklar akan cennetlere sokar... (Et-Tahrm, 66/8) buyurulmaktad1r. Bu ayet-i kerimede Allah- Tel ona nas1l bir tvbe etmemiz gerekti2 , ` b d j p @<~:\<TVXZxz$&*,46<˺h^h^5CJaJh^h^56h^ h^h^h^h^5 h^5 h^h^5B*CJ aJ ph/h^h^5B*CJ OJQJZ^JaJ phh^h^5CJ PJaJ h^h^5CJPJaJ52 0R*&B'~'|$dhxa$gd $d\a$gd]g$d\`a$gd]g da`gd]g d\gd]g $dha$gd^ $`a$gd^$dhx`a$gd^dhx`gd^ <4d|.48J 8<.0RN P !!!!!""~""""""###6$T$|$~$$H%&&&*&&&@'B'X''ӮӮ h^5h^h^5CJ]aJh^56]h^h^5]h^h^5Uh^h^h^5CJaJ h^h^h^h^56]Cini bizlere retiyor. O da nasuh tvbedir ki bir daha o gnah1 i_lememektir. Tvbe ile gnahkr kimse, Ben Allah 1n kt kuluyum. , Ben cehennemliim. , Nas1l olsa batt1m, kurtulu_um yok... d_ncesiyle hep olumsuz d_nme yerine kurtulma midiyle olumlu d_nmeye ba_lar. Muhterem Cemaat! Her insan, gnah i_leyip hata yapabilir. Ancak iman sahibi M min, i_ledii gnah veya yapt11 hatadan, pi_manl1k duyarak hemen Yce Rabbine s11n1r ve O ndan af dileyerek tvbe eder. O gnah1 bir daha i_lemez. O gnah ve hatada, bile bile 1srar etmez. Tvbeleri kabul merciinin sadece Allah olduunu bilir ve O na ynelir. O bilir ki, Allah, kendisine samimiyetle a1lan elleri, ynelen gnlleri asla bo_ evirmez. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i _erifinde _yle buyurmu_tur: Gnahlar1na tvbe eden hi gnah i_lememi_ gibidir. (0bn Mace, Zhd, 30) Allah a, Peygambere, Ahiret gnne ve 0slm 1n emrettii dier hususlara inanan bir ki_i, i_ledii gnahlardan dolay1 kesinlikle mitsizlie kap1lmamal1 ve ilh rahmetten midi kesmemelidir. nk Kur an-1 Kerim de _yle buyruluyor: Ey Muhammed, de ki; Ey kendilerine ktlk edip a_1r1 giden kullar1m! Allah 1n rahmetinden midinizi kesmeyin. Dorusu Allah, gnahlar1n hepsini ba1_lar. nk O, ba1_layand1r. Merhametlidir. (Ez-Zmer, 39/53) Rabbim bizleri gnahlardan muhafaza eylesin, gnahlar1m1z1n ba1_lanmas1 iin tvbe-i nasuhta buluna bilme iradesini bizlere nasip eylesin. Haz1rlayan: Salih MOLLA SAL0H Vaiz - Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL ~'''$dhxa$gd $dha$gd^'''h^hz5CJ aJ h^h^5CJ aJ 61h:p^. A!7"7#7$7% P s666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok ~C@~ ^Gvde Metni Girintisi$d-`a$ CJOJPJQJ^J_H aJtHl/l ^Gvde Metni Girintisi Char CJOJPJQJ^J_H aJtHXB@X ^ Gvde Metni dxCJOJPJQJ^JaJtHT/!T ^Gvde Metni CharCJOJPJQJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ,<'' ~'' 8@0( B S ?+019KOdg 3:CK SY 0 3 4 8 : > Z a  ^ z]g @ ( UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialG MS Mincho-3 fg7 QHASENAT7.*{$ CalibriA$BCambria Math"qRR !77r0 KQHP $P^2!xx FeristeFeriste Oh+'0h $ 0 <HPX`FeristeNormalFeriste3Microsoft Office Word@_@~@4  ՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&()*+,-.01234569Root Entry F%;1TableWordDocument8,SummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4618 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 55 kii online