ࡱ> BEAU+bjbjnn<8aa LL8&Dj|! $#L&H 9 LR<H6! iķɛ|5 L!0|!=,&bv&ii&&4 |!& J :17.03.2017 OLGUN M M0NLER0N ZELL0KLER0 'PFQNEN' 'DREO$REPFOHFN 'DQN0VJFN 'P0N' 0OCP1N 'DDQpGO HN,PDN*R BODOH(OGOER HN'P0N' *ODPJN*R 9NDNJRGPER 'pJN'*OGO 2N'/N*RGOER 'VJEN'FK' HN9NDpI 1N(QPGPER JN*NHNCQNDOHFN (Enfal, 2) Muhterem M minler! 0nsan olarak yarat1l1_ gayemiz, Allah- Tel ya, yce dinimizin rettii _ekilde iman edip kulluk yapmakt1r. Dinimizin bize rettii iman, hem dnya, hem de ahiret saadetimizi kazand1ran imand1r. M min, her _eyden nce Allah 1n varl11na ve birliine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Allah 1n kulu ve elisi olduuna yrekten iman eden kimsedir. M min inand1m demekle kalmay1p, Allah ve Rasl nn bildirdiklerine en iyi _ekilde uyan, haram ve gnahlardan uzak duran kimsedir. Allah- Tela Enfal Suresi, 2. ayet-i kerimesinde _yle buyuruyor: M minler, ancak Allah an1ld11 zaman kalpleri titreyen, kendilerine Allah 1n ayetleri okunduunda imanlar1 artan ve yaln1z Rablerine dayan1p gvenen kimselerdir. Deerli M minler! Olgun M min nerede olursa olsun, Allah 1n onu her an grdn bilir ve bu _uur ile ya_ar. Yani Yce Allah 1 gryormu_as1na ibadet eder, ibadetlerinde ihlas ve samimiyetten ayr1lmaz. Yce kitab1m1z Kur an-1 Kerim, olgun M minlerin baz1 zelliklerini _yle bildirmektedir: Onlar gayba inan1rlar, namaz k1larlar, kendilerine verdiimiz mallardan Allah yolunda harcarlar ve onlar sana indirilene ve senden nce indirilene iman ederler, ahiret gnne de kesin kes inan1rlar.  Namazlarda hu_u iindedirler, bo_ ve gayesiz _eylerden yz evirirler, zekt1 verirler, iffetlerini korurlar, Emanetlerine ve szlerine riayet ederler. R 0 2 8 ` ˰ucL=+#h^h15CJOJQJ^JaJhPB5CJOJQJ^JaJ,hS>h]5B*CJ OJQJ^JaJ ph #hS>h>25CJ$OJQJ^JaJ$#hS>h]5CJ$OJQJ^JaJ$#hS>hS>5CJOJQJ^JaJ,hR>h^5B*CJ$OJQJ^JaJ$ph4hR>h^B*CJ$OJQJZ^JaJ$nHphtH#h^h 5CJ OJQJ^JaJ $h h&5B*OJQJ^Jph h 5B*OJQJ^Jph R 2 ` (R%%(n)p))} $`a$gd^ $a$gdrxU$7d8`7a$gd^$`d8<<``a$gd^ $d8a$gd^$]d8`]a$gd^ $xa$gd^ $da$gd^ $xa$gd xgd>2` f @ B `d~$޼ޥkVkVk?,h^hAZ5B* CJOJQJ^JaJph$>)h^h^B* CJOJQJ^JaJph$>)h^hAZB* CJOJQJ^JaJph$>&h^hAZ5CJOJQJ\^JaJ h^hAZCJOJQJ^JaJ-jh^hAZ0JCJOJQJU^JaJ h^hmCJOJQJ^JaJ h^h^CJOJQJ^JaJ h^h+hCJOJQJ^JaJ h^hPBCJOJQJ^JaJ$&(*,R <\ "$HϽϖlϖϖϖU>UU,h^h^5B* CJOJQJ^JaJph$>,h^hAZ5B* CJOJQJ^JaJph$>)h^hmB* CJOJQJ^JaJph$>)h^hPBB* CJOJQJ^JaJph$>)h^h^B* CJOJQJ^JaJph$>#h^h^5CJOJQJ^JaJ#h^hAZ5CJOJQJ^JaJ)h^hAZB* CJOJQJ^JaJph$>6jh^hAZ0JB* CJOJQJU^JaJph$>TVX ~!!*","."t#v#z#%%%%%%%%&ҶҶҶҶҶҶq\K h^hrxUCJOJQJ^JaJ)h^hPBB* CJOJQJ^JaJph$>#h^hAZ5CJOJQJ^JaJh^hAZCJaJ h^hAZ5B* CJaJph$>U)h^hAZB* CJOJQJ^JaJph$>6jh^hAZ0JB* CJOJQJU^JaJph$>,h^hAZ5B* CJOJQJ^JaJph$>,h^hm5B* CJOJQJ^JaJph$>Bollukta ve darl1kta Allah iin harcarlar, fkelerini tutarlar ve insanlar1 affederler.  Onlar yeryznde tevazu ile yrrler ve kendilerini bilmez kimseler laf att11nda incitmeksizin selm derler geerler, gecelerini Rablerine secde ederek ve k1yamda durarak geirirler.  Onlar harcad1klar1nda ne israf, ne de cimrilik ederler; ikisi aras1nda orta bir yol tutarlar. Allah 1n haram k1ld11 cana haks1z yere k1ymazlar ve zina etmezler.  Onlar yalan yere _ahitlik etmezler, bo_ szlerle kar_1la_t1klar1nda vakar ile oradan geip giderler. Kendilerine rablerinin ayetleri hat1rlat1ld11nda ise, onlara kar_1 sa1r ve kr davranmazlar 0ffetli davran1rlar (gzlerini haramdan sak1n1r ve 1rzlar1n1 korurlar.) Muhterem M minler! Hutbemizi Peygamberimiz (s.a.s) in hadis-i _erifleri ile bitirmek istiyorum: Mmin, mminin karde_idir. Ona zulmetmez ve onu tehlikeye atmaz, onun ihtiyac1n1 giderir. Ayn1 zamanda Mslman dier Mslmanlar1n elinden ve dilinden gvende olan kimsedir. O yzden de Gerek M min kendi iin istediini ba_kas1 iin de isteyen kimsedir. Ne mutlu bu zelliklere sahip olanlara, ne mutlu kendini hesaba ekip, yapt1klar1na pi_man olup tvbe edenlere. Haz1rlayan: Mehmet HASEK0 Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL   1Zariyat, 56. Enfal,2 Bakara,3-5 M minun,2-5 M minun,8 l-i 0mran,134 Furkan,63-64 Furkan,67-68 Furkan,72-73 Nur,30 Buhari,Mezalim,3 Buhari,0man,3 Buhari,0man,8 & &.&j&&& '"'$'.'>''''ͶlWB+,h^hAZB* CJH*OJQJ^JaJph$>)h^hAZB* CJOJQJ^JaJph$>)h^h^B* CJOJQJ^JaJph$>,h^h^B* CJH*OJQJ^JaJph$>6jh^hAZ0JB* CJOJQJU^JaJph$>,h^h^5B* CJOJQJ^JaJph$>,h^hAZ5B* CJOJQJ^JaJph$> h^h^CJOJQJ^JaJ h^hrxUCJOJQJ^JaJ h^hPBCJOJQJ^JaJ ''''(|(~(((N)X)j)l)n)p)ԽydO:d%)hrxUhrxUB* CJOJQJ^JaJph$>)h^h^B* CJOJQJ^JaJph$>)h^hmB* CJOJQJ^JaJph$>)h^hS>B* CJOJQJ^JaJph$> h^hpTCJOJQJ^JaJ6jh^hS>0JB* CJOJQJU^JaJph$>,h^h^5B* CJOJQJ^JaJph$>,h^hpT5B* CJOJQJ^JaJph$>)h^hpTB* CJOJQJ^JaJph$>,h^hpTB* CJH*OJQJ^JaJph$>p))))**** ******** *"*$*¤f^Z^Z^Z^ZVRNZ;$h^hAZ0JCJOJQJ^JaJhS,\hW%hbqhR>jhR>U=h^h15B*CJ OJQJ^JaJ fHphq =h^h&5B*CJ OJQJ^JaJ fHphq :h^hpTB*CJOJQJ^JaJfHphq :h^h^B*CJOJQJ^JaJfHphq =h^h^5B*CJOJQJ^JaJfHphq ))*** ******** *"*>*R*l*****+ + dgdAZ dgdW% $a$gd^ $x`a$gdAZ$*>*@*R*T*l*n*********++ +"+2+4+6+V+X+Z+\+x+z+++++ǰǥ=h^h15B*CJ OJQJ^JaJ fHphq hR>hPBhS>CJaJ-jh^hS>0JCJOJQJU^JaJ h^hS>CJOJQJ^JaJ-jh^hAZ0JCJOJQJU^JaJ h^hAZCJOJQJ^JaJ +2+X+x++++ $a$gd^ dgdAZ:1h:p^BP. A!7"7#7$7% P s666666666vvvvvvvvv66666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@$OJPJQJ^J_HmHnHsHtHJ`J 7xNormal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok H^H X0 Normal (Web)CJOJQJ^JaJBB W%0stbilgidp#22 W%0 stbilgi CharB @"B W%0Altbilgidp#212 W%0 Altbilgi CharZBZ 1 Dipnot Metni dCJOJPJQJ^JaJtHJQJ 1Dipnot Metni CharOJPJQJ^J<&a< 1Dipnot Ba_vurusuH*<+@r< 0 Sonnot MetniCJaJ>> 0Sonnot Metni ChartH <*@< 0Sonnot Ba_vurusuH*PP rxU0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJPP rxU0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] }f. x < z %4ARapz 8 ` $&'p)$*+ ) ++ T # @H 0( 0( B S ?)%. 389>ox'6<KP { ) G U Z e j u {  D { x ^`OJPJQJ^Jo(O^O`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo("^"`OJQJ^Jo(o %^%`OJQJo( _(^_(`OJQJo(/+^/+`OJQJ^Jo(o -^-`OJQJo( x,Vu=:.YG2u]9I |!*%W%&u&&:()=R>S>B@[@GBLgBSD>G[HKZLJPTpTrxUAZS,\^i)df+h7x:|15wkgtXhMLmbqz>2dL,n^CBiBtn/?@CDGRoot Entry F0 ɛF@1Table&WordDocument <8SummaryInformation(1DocumentSummaryInformation89MsoDataStore@ɛķɛML4DLL4TS==2@ɛķɛItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4622 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 58 kii online