ࡱ> 9<8U'bjbjnn<.aa '8O,{~~~prrrrrr$R9~~~~~~p~p@GFLL\0Rj8h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :07.04.2017 SADAKA-0 CAR0YE DNF *NFN'DOH'R 'DR(P1QN -N*QNI *OFAPBOH'R EPEQN' *O-P(QOHFN HNEN' *OFAPBOH'R EPF 4NJR!M AN%PFQN 'DDQGN (PGP 9NDPJEL (Al-i 0mran, 92) Muhterem Mslmanlar! Dnya ve ahiret mutluluunu bizlere vadeden Yce dinimiz 0slm, mensuplar1na daima hay1r i_lemeyi, iyiliklerde yar1_may1 ve ktlklerden sak1nmay1 emretmektedir. Fani olan dnya hayat1nda herkes bir _eylerin yar1_1 ierisindedir. Kimisi mal ve zenginlik, kimisi makam mevki, kimisi ise _an ve _hret pe_indedir. Bizlerin de Mslman olarak hay1rda yar1_mam1z gerekmektedir. Aziz M minler! Sadaka-i Criye , srekli ecir getiren sadaka anlam1na gelir. 0nsanlar1n faydaland11 messeseler kuran, eserler b1rakan, ortaya faydal1 bir ilim koyan, hay1r ve hasenat yapan, kendisi lse bile, insanlar o _eyden faydaland1klar1 mddete o sevab1n1 almaya devam eder. Hanemize srekli sevap yaz1lmas1na vesile olacak olan amelleri sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere _yle haber veriyor: demolu ld zaman, amel defteri kapan1r. kimse bundan mstesnad1r. Kesintisiz sadaka (sadaka-i criye) meydana getirenler, topluma yararl1 bir ilim (insan/eser) b1rakanlar ve kendisine hay1r dua eden hay1rl1 ocuk yeti_tirenler. Hadiste an1lan sadaka-i criye; yol, kpr, e_me, mescid, hastane, okul ve vak46 @ j l жvbN=/=/=hn(vCJOJQJ^JaJ hn(vhCCJOJQJ^JaJ&hn(vhh5CJOJQJ\^JaJ&hn(vhuY5CJOJQJ\^JaJ hn(v5CJOJQJ\^JaJ,hh_[8CJ OJPJQJ^JaJ nHtH/h:rh:rCJ OJPJQJZ^JaJ nHtH2hn(vh:r5CJ$OJPJQJ\^JaJ$nHtH2hn(vh>15CJ$OJPJQJ\^JaJ$nHtH*hn(vh:r5OJPJQJ\^JnHtH 6 @ l Z z hB""&%t&& $(a$gd$7dD`7a$gdn(v $7x`7a$gdn(v$dhx-DA$M gdn(v$dx-DA$M a$gd>1$dx-DA$M a$gd>1  X Z z dfͿͿﮚx[;?jhn(vh4,H0J5CJOJPJQJU\^JaJnHtH8hn(vh4,H56CJOJPJQJ\]^JaJnHtH hn(vh4,HCJOJQJ^JaJ hn(vhCJOJQJ^JaJ&hn(vh5CJOJQJ\^JaJ hn(vhhCJOJQJ^JaJhn(vCJOJQJ^JaJ hn(vhuYCJOJQJ^JaJ hn(vhCCJOJQJ^JaJ hn(vh:rCJOJQJ^JaJfh@BXZ^ ` B!!""#$$%ر}lXG hn(vhCJOJQJ^JaJ&hn(vh4,H5CJOJQJ\^JaJ hn(vh:rCJOJQJ^JaJ2hn(vh5CJOJPJQJ\^JaJnHtH2hn(vh4,H5CJOJPJQJ\^JaJnHtH,hn(vhCJOJPJQJ^JaJnHtHUhn(vCJOJQJ^JaJ hn(vh4,HCJOJQJ^JaJ,hn(vh4,HCJOJPJQJ^JaJnHtH1f i_leri gibi hay1rl1 i_leri kapsam1na almaktad1r. 0nsanlar bu gibi yerlerden yararland11 srece, bunlar1 yapt1ranlar, yap1lmas1na sebep olanlar, yol gsterenler ve destek olanlar, gerek sal1klar1nda ve gerekse vefatlar1ndan sonra sevap kazanmaya devam ederler. Sayg1deer Mslmanlar! Dinimiz 0slm, insanlar1n dnya ve hiret hayat1n1n kurtulu_unu temel alan yap1s1yla nceliini insanlara verdiini a1ka belirtmi_, her Mslmana gc nispetinde ba_kalar1na yard1m etmeyi emretmi_tir. 0slm mmeti aras1nda dayan1_ma ve yard1mla_may1 salamak ancak 0slm 1n emrettii dierkml1kla mmkn hale gelecektir. Mslmanlar d_nrken veya hareket ederken kendi menfaatlerini deil mmetin genel menfaatlerini gzetmelidirler. 0imizdeki her ferdin ait olduu topluma kar_1 grev ve sorumluluklar1 vard1r. Bu grev ve sorumluluklar ihmal edilirse o toplum kmeye mahkmdur. Deerli Cemaat! Hay1rlarda yar1_1p, insanlara elimizden geldiince faydal1 olmaya al1_1rsak bireysel ve toplumsal btn s1k1nt1lar1m1z son bulacakt1r. Bizlerden beklenen, yard1mla_man1n bilincine varmak suretiyle evremizdeki ihtiyalar1 belirlemek ve gcmz nispetinde gidermeye al1_makt1r. Hutbemizi ba_ta okuduumuz ayet mealiyle bitirelim: Sevdiiniz _eylerden Allah yolunda harcamad1ka iyilie asla eri_emezsiniz. Her ne harcarsan1z Allah onu bilir . Haz1rlayan: Mustafa BEK0R HSEY0N Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL   Mslim, Vas1yye, 14 Al-i 0mran 92 $%&%N%%%l&n&p&r&t&&&&&'޼wcRAR-&hn(vhn(v5CJOJQJ\^JaJ hn(vhCJOJQJ^JaJ hn(vh:rCJOJQJ^JaJ&hn(vh:r5CJOJQJ\^JaJ,hn(vh4,HCJOJPJQJ^JaJnHtH3jhn(vh:r0J5CJOJQJU\^JaJ&hn(vh:r5CJOJQJ\^JaJ&hn(vh4,H5CJOJQJ\^JaJhn(vCJOJQJ^JaJ hn(vh4,HCJOJQJ^JaJ hn(vhCJOJQJ^JaJ&&''' '"'&'(','.'0'\'|'~''gd:rgd4,H dgdgdn(v $(a$gd'''''"'$'('*'0'2'\'^'`'|'~''̼h:rhh:r5\jhh:r0J5U\h4,Hjhh4,H0J5U\h_[8jh_[8U&hn(vh:r5CJOJQJ\^JaJ:&P 1h:pn(v. A!"#7$7% P Ss666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@$OJPJQJ^J_HmHnHsHtHJ`J rVNormal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok F+@F 0 Sonnot Metni dCJaJB/B 0Sonnot Metni CharCJaJ<*`< 0Sonnot Ba_vurusuH*B!B :rapple-converted-space@2@ :r Liste Paragraf ^m$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ; &) .  f$%'' &' L# @0( B S ?GM-3GM -w 1##[~.gMLg0>1P3|Z8_[84,HrV=z\hn(v]v6\:rCuYRm @f f f f 4 UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialeAmiri QuranWebTimes New Roman;(SimSun[SO7.*{$ CalibriA$BCambria Math"qT'T' !7r0 OHP $Ph2!xxW Windows mustiFeriste Oh+'0 px Windows mustiNormalFeriste2Microsoft Office Word@F#@=L@=L ՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&')*+,-./1234567:;>Root Entry FkJFL=@1TableWordDocument <.SummaryInformation((DocumentSummaryInformation80MsoDataStorep=FL@GFLXLG3ECI5OJGBO4A==2p=FL@GFLItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4620 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 57 kii online