ࡱ> <>;U,bjbjnn86aaF HHDhNPPPPPP$[Bt9t^NNM+L::0S(SSttSH Y:05.05.2017 BERAT KAND0L0 BODR 'PFR COFR*OER *O-P(QOHFN 'DDQpGN AN'*QN(P9OHFVI JO-R(P(RCOEO 'DDQpGO HNJN:RAP1R DNCOER 0OFOH(NCOER HN'DDQpGO :NAOH1L 1N-VJEL (Al-i 0mran, 31) Muhterem Mslmanlar! Berat: Kurtulu_, su ve cezan1n aff1 ve ar1nma anlamlar1na gelen, dinimizde de gnahlardan ar1nma, Allah 1n rahmetine ve aff1na nail olma, k1saca Allah kat1nda berat etme ve temize 1kma demektir. Yce Allah, Al-i 0mran Suresi nde: (Ey Muhammed) De ki: Eer Allah 1 seviyorsan1z bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve gnahlar1n1z1 ba1_las1n. nk Allah ok ba1_layand1r, ok merhamet edendir. buyurmu_tur. Bu ayet, her hususta peygamber Efendimize tabi olmam1z gerektii mesaj1n1 vermektedir. Bu ilh mesaj, mbarek gecelerin ihya edilmesini de ierir. Kur an-1 Kerim de kendisini, Rahman ve Rahim s1fatlar1yla tan1tan Yce Rabbimizin aff1 ve ba1_1 ok boldur. Kullar1ndan O na ynelip af ve mafiret dileyenlerin dualar1n1 kabul eder. yle ise, bu gibi mbarek geceleri f1rsat bilip tvbe ve istifar etmeliyiz. Berat ve Kadir geceleri gibi mbarek gn ve geceler, Mslmanlar1n Allah a yneldikleri, e_itli ibadetlerle me_gul olduklar1, hay1r ve hasenat yapt1klar1; dua, tvbe ve istifar ile gnahlar1n1n ba1_lanmas1n1 Yce Allah tan istedikleri bereketli ve feyizli zamanlard1r. Deerli Karde_lerim! Hz. Ay_e validemizin rivayetine gre, Efendimiz, Berat gecesini ibadetle geirmi_ ve k1ld11 namaz1n secdesinde _yle dua etmi_tir: Allah 1m! Azab1ndan aff1na, gazab1ndan r1zana s11n1yorum. Ya Rabbi! Senden yine sana s11n1yorum. Sen ycelerden ycesin, seni lay1k olduun _ekilde medh- sena edemiyorum. Sana lay1k bir _krle _kredemiyorum. Sen ancak kendini vdn gibisin. (1) Sevgili Peygamberimiz, bizim de bu geceyi ibadetle024 6 X ȱlT<$/hNh25B*CJOJQJ]^JaJph/hNhl6B*CJOJQJ]^JaJph/hNhT6B*CJOJQJ]^JaJph/hNh5B*CJOJQJ\^JaJph/hNhl5B*CJOJQJ\^JaJph)hNhsB*CJ$OJQJ^JaJ$ph,hNhlB*CJ$OJQJZ^JaJ$ph&hlh5CJ$OJQJ\^JaJ$&hlhl5CJ$OJQJ\^JaJ$hlhl5OJQJ\^J 26 X $Vd6%h%R*Z++++,,<gdl $xa$gdl $da$gdl$d`a$gdl $`a$gdl $xa$gdl$a$gdlgdl   < F T V ` b l ԿԪԀԕhP8h8/hNhTe5B*CJOJQJ\^JaJph/hNh25B*CJOJQJ\^JaJph/hNhl5B*CJOJQJ\^JaJph)hNh/B*CJOJQJ^JaJph)hNhlB*CJOJQJ^JaJph)hNhTB*CJOJQJ^JaJph)hNhz3B*CJOJQJ^JaJph)hNh2B*CJOJQJ^JaJph,hNh25B*CJOJQJ^JaJph r t z | nX$*>VXZիիՁiQ9/hNh/5B*CJOJQJ\^JaJph/hNhl5B*CJOJQJ\^JaJph/hNhT5B*CJOJQJ\^JaJph)hNhEB*CJOJQJ^JaJph)hNhTB*CJOJQJ^JaJph)hNhTczB*CJOJQJ^JaJph)hNhlB*CJOJQJ^JaJph)hNh/B*CJOJQJ^JaJph)hNhTeB*CJOJQJ^JaJphZ\dl<df X\^RTXZ\xxcxxL5,hNhT5B*CJOJQJ^JaJph,hNhs5B*CJOJQJ^JaJph)hNhsB*CJOJQJ^JaJph/hNhs5B*CJOJQJ\^JaJph/hNhTn5B*CJOJQJ\^JaJph/hNhl5B*CJOJQJ\^JaJph)hNhTnB*CJOJQJ^JaJph)hNh/B*CJOJQJ^JaJph)hNhlB*CJOJQJ^JaJph\^`bdfhj"f"j"ѹwb`K3/hNhl5B*CJOJQJ\^JaJph)hNh.BB*CJOJQJ^JaJphU)hNhlB*CJOJQJ^JaJph)hNhTB*CJOJQJ^JaJph)hNhsB*CJOJQJ^JaJph/hNh25B*CJOJQJ\^JaJph/hNhTcz5B*CJOJQJ\^JaJph/hNhTn5B*CJOJQJ\^JaJph,hNhs5B*CJOJQJ^JaJph geirmemizi tavsiye etmi_ ve _yle buyurmu_lard1r: ^aban ay1n1n 15. gecesini ibadetle geirin, gndznde de oru tutun. nk Yce Allah, bu gece gne_ douncaya kadar dnya semas1na rahmetiyle tecelli eder ve _afak skene kadar: Tvbe eden yok mu, affedeyim. R1z1k isteyen yok mu, r1z1k vereyim. Hastal11na _ifa isteyen yok mu, _ifa vereyim. Daha ne gibi istekleri varsa istesinler, vereyim. (2) buyurur. Muhterem Mslmanlar! Byle feyizli ve bereketli gecelerde bir taraftan Yce Rabbimize dua edip aff1m1z1 istemeli, dier taraftan da anne ve babam1z1n hay1r dualar1n1 almaya, akraba, kom_u ve arkada_lar1m1z1n gnllerini kazanmaya ve aram1zdaki insani ili_kileri daha da glendirmeye al1_mal1y1z. Ayr1ca, aram1zda darg1nl1k bulunan karde_lerimizle, bu mbarek gecenin ayd1nl11nda bar1_al1m, d_nce ve me_rep farkl1l11 gzetmeden onlarla kucakla_al1m ve k1r1lan gnlleri onarmaya gayret edelim. Hi _phe yok ki bu gayretler, Allah 1n r1zas1na ermemize vesile olaca1 gibi, birlik ve beraberliin peki_mesine de nemli katk1lar salayacakt1r. 10 May1s ar_amba gn Berat Kandilidir. Berat Kandilinizi tebrik eder, 0slm alemi iin hay1rlara vesile olmas1n1 niyaz ederim. Haz1rlayan: Hakk1 K0RDAL0 Kur an Kursu reticisi Kaynaklar: (1) 0bni mace. C.1 s. 444 (2) 0bni Mace, 0kamet s-Salah 191, H.No:1388 1/444; Tac,11,107. GMLC0NE S. MFTL j"""$%%% %"%4%6%8%:%<%d%f%h%l%n%&縡w_J5J)hNhlB*CJOJQJ^JaJph)hNhy@B*CJOJQJ^JaJph/hNhT5B*CJOJQJ\^JaJph)hNhsB*CJOJQJ^JaJph)hNh.BB*CJOJQJ^JaJph,hNhT5B*CJOJQJ^JaJph,hNh.B5B*CJOJQJ^JaJph/hNhl5B*CJOJQJ\^JaJph/hNh.B5B*CJOJQJ\^JaJph&&6'8')P*R*V*X*\*^*`*|******X+Z+p+++++~iTi?)hNhEB*CJOJQJ^JaJph)hNhlB*CJOJQJ^JaJph)hNh@zB*CJOJQJ^JaJph/hNh@z5B*CJOJQJ\^JaJph)hNh@zB*CJOJQJ^JaJph)hNhy@B*CJOJQJ^JaJph)hNhlB*CJOJQJ^JaJph)hNhUSB*CJOJQJ^JaJph)hNh$AB*CJOJQJ^JaJph++++++, , ,p,t,,,,,վyyybN&hlh m5CJ OJQJ\^JaJ ,hNhK95B*CJOJQJ^JaJph,hNh m5B*CJOJQJ^JaJph,hNhT5B*CJOJQJ^JaJph,hNh 5B*CJOJQJ^JaJph,hNhl5B*CJOJQJ^JaJph)hNh B*CJOJQJ^JaJph)hNh@zB*CJOJQJ^JaJph,,,$a$gdl<gdl61h:pl. A!7"7#7$7% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@$OJPJQJ^J_HmHnHsHtHJ`J LSNormal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] F 6 Z\j"&+, ,, L# @0( B S ?IM . / H a f l u ! ' . / H / E H % Tn_E$62$3z3K9.BLSUSgSTe1w@zTczNE2d y@l/T$A m sF H @4F "UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7 QHASENAT7.*{$ CalibriACambria Math"qEUGEUGr r !7720@ @ OHP $PgS2!xx HakkiFeriste Oh+'0 px HakkiNormalFeriste2Microsoft Office Word@F#@(+@(+r ՜.+,0 hp Conax@  Konu Bal !"#$%&'()*,-./012456789:=Root Entry F W+?1TableSWordDocument86SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4611 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 52 kii online