ࡱ> AD@Ur$bjbjnnM,aa ppppp8,*l  )))))))$,/`*-p*pp F*p p )):!,g" P^ " )\*0*"R00g"g"|0p#***0 J 6: 19.05.2017 ALLAH IN RIZASINI GZETMEK BODR 'PFQN 5NDN'*PI HNFO3OCPI HNEN-RJN'IN HNENEN'*PI DPDQNGP 1N(QP 'DR9N'DNEPJFN () DN' 4N1PJCN DNGO HN(P0NDPCN 'OEP1R*O HN'NFN' 'NHQNDO 'DREO3RDPEPJFN (Enam, 162-163) Muhterem Mslmanlar! Okuduum ayet-i kerimede Rabbimiz _yle buyuruyor: De ki: ^phesiz benim namaz1m, ibadetlerim, hayat1m ve lmm lemlerin Rabbi Allah iindir. O nun orta1 yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Mslmanlar1n ilkiyim. (1) Peygamberimiz (s.a.v.) de _yle buyuruyor: Allah, ancak ihlas ve samimiyetle sadece kendisi iin ve r1zas1 gzetilerek yap1lan amelleri kabul eder. (2) Deerli M minler! Bir Mmin iin gayelerin en by Allah 1n r1zas1na erebilme gayesidir. Ya_ad11m1z _u dnya hayat1nda hepimiz her gn iman1m1zla, ibadetimizle, amelimizle, szmzle, i_imizle, yap1p ettiklerimizle hs1l1 her hlimizle ihlas ve samimiyet s1nav1na tabi tutulmaktay1z. Mmin, tm varl11n1, mal1n1, can1n1, hayat1n1 ve lmn k1sacas1 her _eyini Allah'1n r1zas1n1 kazanmak iin yine Allah a adayan kimsedir. Aziz Karde_lerim! Kalbin ameli olan niyetlerimiz, ihlas ve samimiyetle bulu_madan asla kurtulu_a eremeyiz. Kalbimizi ve nefsimizi riyadan, nifaktan, ikiyzllkten, gsteri_ten, kibirden, yalandan, iftiradan, hasetten, g1ybetten, kinden, fkeden ar1nd1rmad1ka ihlasa eremeyiz. Unutmayal1m ki dnya ve iindekilere gnl vermek insanda ne ihlas b1rak1r ne samimiyet! Ne de Allah r1zas1& 0hlastan uzak amellerin d1_1 ssldr, fakat ii bo_tur. 0hlas ve samimiyetten uzak toplumP 4 r ų{gP*CJ\aJhFhF5CJaJ$hFh~Z@CJ OJPJQJ^JaJ #hFh~Z@CJ OJQJZ^JaJ hFh85CJ aJ hFhSG5B*CJaJph hFhF5B*CJaJphhFh85B*phP BPl #Z## $xxa$gdF$dt`a$gdF Sdt`SgdF$-xx`-a$gdF$dhA$H$a$gdF$xA$H$a$gdFxgdF ǶǶǟt]I5'h /h~Z@5CJOJQJaJnHtH'hFh+CJOJQJ\aJnHtH-hFhF5CJOJQJ\]aJnHtH'hF5CJOJQJ\]aJnHtH-h /h /5CJOJQJ\]aJnHtH-h /h+5CJOJQJ\]aJnHtH!hFCJOJQJ\aJnHtH'h /h+CJOJQJ\aJnHtH'h /h~Z@CJOJQJ\aJnHtHhFhF5CJOJQJaJ fBP LNPn@ ввsq_"h /hwb5CJOJQJ\aJUh /hwbCJOJQJaJh /hMCJOJQJaJ"h /h+5CJOJQJ\aJh /h /CJOJQJaJh /h}9CJOJQJaJh /h+CJOJQJaJhFCJOJQJaJh /h8CJOJQJaJ'h /h+5CJOJQJaJnHtH%lar, gvensizliin hkim olduu, su ve gnahlar1n, aldatma ve aldanman1n en ok olduu toplumlard1r. Aziz M minler! yleyse geliniz, can-u gnlden Rabbimize iltica edelim. Rabbimizden sadece r1zas1n1 isteyelim. Yaln1zca O nun sevgisini, O nun ho_nutluunu talep edelim. Allah 1n sevgisini ve r1zas1n1 her _eyin stnde tutal1m. 0badet ve amellerimizi dnyevi bir 1kar beklemeksizin s1rf Allah r1zas1 iin yapal1m ki kalplerimiz, kt duygulardan temizlensin. 0badet ve amellerimizin kar_1l11n1 yaln1zca Allah tan bekleyelim ki gemi_ gnahlar1m1z ba1_lans1n. Ramazan ay1na say1l1 gnlerin kald11 _u gnlerde, Rabbimizin r1zas1na nail olaca1m1z gzel amellerimizi oaltal1m. Her ne i_ yap1yorsak yapal1m, yapt11m1z i_te Allah 1n r1zas1n1 arayal1m. Unutmayal1m ki ahirette bizi kurtaracak, Rabbimizin r1zas1na kavu_turacak _ey; iman1m1z ve Allah r1zas1 iin yapt11m1z salih amellerimiz olacakt1r. Haz1rlayan: Abdullah VEL0 AHMET Vaiz - Kur an Kursu reticisi Kaynaklar: 1. Enam Suresi, 162-163 2. Nesai, Cihad, 24 GMLC0NE S. MFTL   PAGE "$(* j !!!""##0#2#X#Z##### $$ǸָǸǸǩwcXPhFCJaJhFhFCJaJ'hFhFCJOJQJ\aJnHtHhFhFCJOJQJaJhFhF5CJaJhxX. h /hMhFhFhF5hFhSGCJOJQJaJh /hfCJOJQJaJh /hMCJOJQJaJh /h /CJOJQJaJhZwCJOJQJaJh /h+CJOJQJaJ#### $$<$@$B$F$H$L$N$R$T$f$h$j$l$n$p$r$h]hgdN &`#$gd $xa$gdF$a$gdFgdFgdSG$<$>$B$D$H$J$N$P$T$V$b$d$f$h$j$l$n$p$r$hhhC hC0Jjh7x0JUhk_jhk_UhFhF5CJ aJ K 01h:pF. A!"#S$S% P0 77$s00H02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH@`@ DNormalCJ_HaJmHsHtHRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok N^N %0 Normal (Web)dd[$\$ PJnHtH8@8 Nstbilgi p#4)@4 NSayfa Numaras1F"F 0\ Balon MetniCJOJQJ^JaJ^C2^ Gvde Metni Girintisi`OJQJmHsHtH d/Ad Gvde Metni Girintisi CharCJOJQJ^JaJtH \>R\ Konu Ba_l11a$$5B*CJOJQJmHphsHtH ^/a^ Konu Ba_l11 Char$5B*CJOJQJ^JaJphtH D rD MAltbilgi p# mHsHtH:/: M Altbilgi CharCJaJ<& < Yyq0Dipnot Ba_vurusuH*<< Yyq0 Dipnot MetniCJaJ:: Yyq0Dipnot Metni Char(X ( H@Vurgu6](W ( \PGl5\T`T Ou Aral1k Yok$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH ff J.J Liste Paragrafd^m$CJOJPJQJaJtH ,/, < habermetinD/D Eetiket1CJOJQJ^JaJo(ph"/!" Zayet1L/1L Z ayet-text15CJ&OJQJ\aJ&o(phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( , $r$ #r$ !L# @0( B S ?(kt[d] b     & ) (     & ) _v     & ) $ :Lf]g=t^`o(()p^p`.@ L^@ `L.^`.^`.L^`L.^`.P^P`. L^ `L.^`o(- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.]g=$ bWkzEof!D] `L?&?~Z@EAGAjC7E|EMF G=GSGy*HM^*^6^_k_4bSBbwbFcu{c&d7ofl'g[gvg/iiiD}idBlWm )oRooo]vqYyqJra!s;s@IskstNu OuG,vf/vZwyXz-z|z||F }U}Q=q!1TnA[J"D.e sk}}?"Bi]_=T& M#HKRmWZm}9?RZudS*Ix"%Bt{;Wr-]s{`=Ge:tJPpUo S^,&L+DB^78GbERuy $hxRnIvFh~CsN54|!z*3<?Enq&sb({ !X^h|l75Go MV0D7x~Rsw zMZt'NI*w7]L*GVK !pQ0fU7f:wDfR~LC;LXZ_" >A>>b2DX MmH~NO+4FWo$cq3"Wx&xez?PEJvMmVw /HWYa6~ @  (( Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialmATraditional ArabicTimes New Roman7.*{$ Calibri;(SimSun[SO5. .[`)Tahoma[ KuranFontTimes New RomanA$BCambria Math"qeUGeUG}U'!Sx20  3qHP ?q2!xx9m HutbeHutbe komisyonuFeriste Oh+'0t $ 0 < HT\dlHutbeHutbe komisyonuNormalFeriste2Microsoft Office Word@@d@H@H ՜.+,0 hp Diyanet Hutbe Konu Bal !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?BCFRoot Entry FnE@1Table"0WordDocument M,SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation88MsoDataStorePDQ5PURGBEVR==2PItem "PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4603 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 46 kii online