ࡱ> ;=:U.bjbjnn84aaDD$h   $BF! [[[ [[[[ YD:[0$[|[[([[$DJ :02.06.2017 NEF0S TERB0YES0 ~~91.7~ HNFNAR3M HNEN' 3NHQpGN' ~~91.8~ AN'NDRGNENGN' AO,OH1NGN' HN*NBRHpGN' ~~91.9~ BN/R 'NARDN-N ENFR 2NCQpGN' (^ems, 7-9) Muhterem Mslmanlar! Okuduum ayet-i kerimede Yce Rabbimiz _yle buyuruyor: Nefse ve onu dzgn bir biimde _ekillendirip ahenk verip ona ktl (seme yeteneini) ve takvas1n1 (Ktlkten sak1nma yeteneini) ilham edene andolsun ki, nefsini ar1nd1ran kurtulu_a ermi_tir. Onu ktlklere gmp kirleten kimse de ziyana uram1_t1r. (^ems, 7-9) Nefis, insandaki _ehvet ve gazab kuvvetlerinin topland11, _errin kayna1 ve kt huylar1n temeli olarak bilinmektedir. Ruhun ak1l, nefsin heva ve arzu, bedenin de duyu s1fatlar1 vard1r. Kur an-1 Kerim e bakt11m1zda nefis daha ok insana vesvese veren, ktl emredici duygu, arzu ve istek anlam1nda kullan1lm1_t1r. Yce Allah, bizleri yarat1rken birok gzel hasletlerle sslemi_, ayn1 zamanda bir imtihan vesilesi olarak h1rs, kin, nefret, haset gibi duygulara da yatk1n k1lm1_t1r. Yukar1daki ayetler bu gerei a1k bir _ekilde dile getirmektedir. Bu duygular1n bizleri nerede, ne zaman ve ne _ekilde etki alt1na alaca1 belli deildir. Kutsal kitab1m1zda nefsin be_ derecesinden bahsedilmektedir. Bunlar; emmare, levvame, mlhime, mutmainne, rdiye _eklinde beyan edilmektedir. 0slm alimleri bu yzden nefisle mcadele konusunda kullar1 eitmeye byk nem vermi_lerdir. Nefis terbiyesinin beden terbiyesinden daha fazla gayret gerektirdii bilinmektedir. nk nefsin birok kt s1fatlar1 vard1r. Bunlar aras1nda aldatma, hile, haset, kt zan besleme, h1rs, cimrilik gibi hususlar1 saymak mmkndr. 0_te btn bunlar, zaman1nda dizginlenemez ise insan yoldan sapmakla kar_1 kar_1ya kalabilmektedir. Btn bunlarla birlikte nefsine hakim olamayan ki_i eer gnah ukuruna d_m_ ise bunda 1srar etmemeli ve mitsizlie de kap1lmamal1d1r. Zira insan1n suu ve gnah1 ne kadar ok olursa olsun Allah 1n rahmeti, af ve ba1_lamas1 bundan daha fazlad1r. Kerim kitab1m1zda bu durum _yle beyan edilmektedir. De ki: Ey kendilerinin aleyhine a_1r1 giden kullar1m! Allah 1n rahmetinden midinizi kesmeyin. ^phesiz Allah btn gnahlar1 affeder. nk O, ok ba1_layand1r, ok merhamet edendir. (Zmer, 53) Deerli M minler! 46Fx " 8 : f ֿteSA2hZh:fCJOJQJaJ"hZh:f56CJOJQJaJ"hZhZ56CJOJQJaJhZhZCJOJQJaJ(hZhZ5B*CJOJQJaJphh:fCJ$OJQJ^JaJ$ h:fh:fCJ$OJQJ^JaJ$,hZh:fB*CJ$OJQJZ^JaJ$ph,hZh:f<B*CJ$OJQJ^JaJ$phh:f5CJ OJQJaJ h:fh:f5CJ OJQJaJ h:fh:f5OJQJ6: f n`#&**-6.p.r. $x`a$gdZ $x`a$gdZ$a$gd:f $`a$gd:f $`a$gdZ x`gdZ $<a$gd:f$a$gd:fxgd:f BFV\^` '(6(r(t(j*n*~*****,-ЯvfdРРRRfvЯ"hZhZ56CJOJQJaJUhZhZ5CJOJQJaJhZ5CJOJQJaJh:f5CJOJQJaJhZh:f5CJOJQJaJhZhZCJOJQJaJ"hZh:f56CJOJQJaJhZhDmCJOJQJaJhZh:fCJOJQJaJhZhZ5CJOJQJaJhZh:f5CJOJQJaJ O halde hepimiz dnyan1n geiciliini fark edip, nefsimizin _ehvetlerini dizginlemeliyiz. Ancak byle davran1ld11 takdirde ahirette kurtulu_umuz gerekle_mi_ olacakt1r. Nefsimizi akl1m1za deil, akl1m1z1 nefsimize hakim k1lmak zorunday1z. Eer buna ramen nefsin arzular1na yenik d_ersek bu defa da Allah 1n rahmetini isteyip, tvbe ve istifar edip bunu telafi etmeliyiz. Nefsin bizi doru yoldan eviren etkenlerden biri olduunu akl1m1zdan asla 1karmamal1y1z. Bizler nefis sahipleri olarak nefsimizin doal ihtiyalar1n1 gayri me_ru yollarla gidermemeliyiz. R1zk1m1z1 al1_arak al1n terimizle kazanmaya, _ehevi arzular1m1z da helal yollardan yani evlenmek suretiyle kar_1lama yoluna gitmeliyiz. 0ffetli insan, iinde kt arzular1n uyanmad11 kimse deildir. As1l iffetli, bu kt arzularla mcadele edip onlara boyun emeyen kimsedir. Benliimizi saran kt arzularla mcadele edebilmemiz, ancak yce rabbimizin yard1m1yla mmkn olacakt1r. Yusuf peygamber de Allah 1n yard1m1yla nefsinin kt arzular1ndan kurtarabilmi_ti kendisini. ^yle dua etmi_ti gzeller gzeli: Ey Rabbim! Benim iin hapis, bu kad1nlar1n isteklerine boyun emekten daha hay1rl1d1r. nk sen, onlar1n tuzaklar1n1 benden uzak tutmazsan, o zaman ben, onlar1n ayartmalar1na kap1l1r ve (doru nedir, yanl1_ nedir) seemeyen _a_k1n kimselerden olurum. (Yusuf, 33 ) Aziz Cemaat! Bizleri onurland1racak ve yce Allah 1n r1zas1na nail k1lacak olan i_te bu mcadele azmimizdir. Rahmet peygamberi (s.a.v) de nefsiyle mcadele eden kimsenin nemli bir cihatta bulunduunu dile getirmi_tir. Bu bilinle _u duay1 s1k s1k tekrarlamaya gayret edelim. Allah 1m! Nefsime, ktlklere kar_1 koyabilmesini nasib et ve onu gnahlardan ar1nd1r. Onu en iyi temizleyecek olan sensin. Onun velisi ve dostu sensin Allah 1m. Haz1rlayan: Mehmet Emin AHMET Vaiz-Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL -r...hZh:f5CJOJQJaJhZhZ5CJOJQJaJhZ5OJQJr..$a$gdZ61h:pZ. A!"#$% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J :fNormal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 4 -. r..8@0( B S ?#;SjyOT#  Dm:fDbZ@ UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7 QHASENAT7.*{$ CalibriA$BCambria Math"q`Ug`Ugf f !20  KHP $PDb2!xx]Z FeristeFeriste Oh+'0h $ 0 <HPX`FeristeNormalFeriste2Microsoft Office Word@@p@pf ՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry F0*H>1TableWordDocument84SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4601 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 45 kii online