ࡱ> =@<Up-bjbjnn86aa tt  <H L\\\\\KKK$D-KKKKK\\###K\\#K###\n9"#0L#[4##|KK#KKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKKtJ :16.06.2017 KAD0R GECES0 'PFQN' 'NFR2NDRFN'GO AVI DNJRDN)P 'DRBN/R1P HNEN' 'N/R1pCN EN' DNJRDN)O 'DRBN/R1P DNJRDN)O 'DRBN/R1P .NJR1L EPFR 'NDRAP 4NGR1M*NFN2QNDO 'DRENDp&PCN)O HN'D1QOH-O AVJGN' (P'P0RFP 1N(QPGPER EPFR CODQP 'NER1M3NDN'EL GPIN -N*QpI EN7RDN9P 'DRAN,R1P (Kadir Suresi) Muhterem Mslmanlar! Bir yandan, pek ok hay1r ve bereketi bnyesinde bar1nd1rd11, manev duygular1n dorua ula_t11 Ramazan ay1n1n son gnlerine yakla_man1n zntsn ta_1rken, dier yandan da yce Rabbimizin bin aydan daha hay1rl1 olarak nitelendirdii Kadir Gecesi ni, 21 Haziran ar_amba gn gecesi ya_ayacak olman1n sevin ve heyecan1n1 ya_1yoruz. Kadir, deer, k1ymet ve itibar demektir. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi _eref ve k1ymetinden dolay1d1r. Kadir gecesini bu derece deerli k1lan en nemli sebep de, Kur an-1 Kerim in bu gece indirilmeye ba_lanm1_ olmas1d1r. Kur n-1 Kerm de bu gece hakk1nda _yle buyurulmaktad1r: ^phesiz, biz onu (Kur an 1) Kadir Gecesi nde indirdik. Kadir Gecesi nin ne olduunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hay1rl1d1r. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her trl i_ iin iner de iner. O gece, tan yerinin aarmas1na kadar bir esenliktir. Aziz M minler! Kadir Gecesini gerei gibi anlay1p hakk1yla deerlendirmenin yolu, Kur n-1 Kerm in e_siz mesajlar1n1 anlamaktan geer. Bu itibarla, Kadir Gecesi; Kur an 1 renme ve Raslllah 1 tan1ma, onlar1n ngrd fazilet ilkeleri dorultusunda ya_ama ve her trl ktl terk etme vesilesi kabul edilmelidir. Zira insanlara dnya ve hiret mutluluunu salamay1 hedefleyen ve manevi varl11m1z1 karartan her trl olumsuzluktan ar1nd1rarak, bizi stn ahlk deerlere ynelten Kur an d1r. Onun getirdii ilke ve prensiplerin znde ayd1nl1k, ho02 6 ` ׼jjU< 7h/h5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1h/5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH(h/h/5B*CJ$OJQJaJ$ph4h/h/B*CJ$OJQJZ^JaJ$nHphtH7h/h/B*CJ$OJQJZ^JaJ$nHo(phtH4h/hB*CJ$OJQJZ^JaJ$nHphtH4h/hB* CJ$OJQJZ^JaJ$nHph7rtHh/h><]5CJ OJQJaJ h/hn5OJQJh/h/5OJQJ 0 6 b v$$&t+,,$d`a$gd$$ed <<`ea$gd/$ed `ea$gd/ed <<`egd/$ed `ea$gd/ $a$gd/ $<<a$gd/ Sdd<<gd/` b | 4 8 X Z \ ʱʱfMf41h/h3B*CJOJPJQJaJnHphtH1h/h-B*CJOJPJQJaJnHphtH1h/hHmB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/h@ZB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/hB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/h><]B*CJOJPJQJaJnHphtH1h/hAz_B*CJOJPJQJaJnHphtH7h/h><]5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH  :tvʹ͛͛dH3(h/h><]CJOJPJQJaJnHtH7h/h5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4h/hB*CJH*OJPJQJaJnHphtH7h/h><]5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1h/hB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/hnB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/h><]B*CJOJPJQJaJnHphtH1h/h/B*CJOJPJQJaJnHphtH RT`bj *"""""V#t[?7h/h><]5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1h/hB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/hnB*CJOJPJQJaJnHphtHU1h/h><]B*CJOJPJQJaJnHphtH1h/hB*CJOJPJQJaJnHphtH(h/h$CJOJPJQJaJnHtH(h/h><]CJOJPJQJaJnHtH(h/hCJOJPJQJaJnHtH_gr, dostluk ve karde_lik vard1r. O, insanlar aras1nda sevgi, uzla_ma, yard1mla_ma, karde_lik ve huzuru salayacak; fert ve toplum plan1nda pek ok ahlk ve sosyal problemin hak ve adalet erevesinde zlmesine 1_1k tutacak ve insanlara geli_me yollar1n1 gstererek onlar1 hem dnya hem ahiret mutluluuna ula_t1racak bir kitapt1r. Kur an 1n bu zellii, Gerekten bu Kur an en doru olan yola gtrr ve iyi i_ler yapan M minler iin byk bir mkfat olduunu mjdeler , Biz Kur an dan, M minler iin _ifa ve rahmet olacak _eyler indiriyoruz... ayetleriyle dile getirilmektedir. Deerli Karde_lerim! Say1s1z manev gzelliin ya_and11 ve mkfatlar1n s1n1rs1z olarak verildii bu gece muhasebe gecesidir; kendimizi hesaba ekelim, iyi ve gzel davran1_lar1m1z1 artt1rmaya, kt davran1_lardan uzakla_arak kalbimizdeki manev kirleri temizlemeye al1_al1m. Bu gece; tevbe ve yeniden dou_ gecesidir. Rabbimize yeniden s11nma ve mrmz Kur an la in_a etme karar1 alma gecesidir. Bu gece; Yce Allah 1n bizlere doru bilgi ve doru anlay1_ vermesi, doruyu bulduktan sonra da kalplerimizi sapt1rmamas1 ve bizi affetmesi iin dua edelim. Ac1 ve s1k1nt1 iindeki yzlerin glmesi ve gzya_1 dkerek ya_amak zorunda kalan insanlar1n kurtulu_u iin neler yapabileceimizi d_nelim. Sevgili Peygamberimiz, Faziletine inanarak ve sevab1n1 da yaln1z Allah tan bekleyerek bu geceyi ihya edenlerin, gemi_ gnahlar1n1n ba1_lanaca1 mjdesini vermi_tir. Hutbemizi, Peygamber Efendimizin Hz. Ay_e annemize bu gecede yap1lmas1n1 tavsiye ettii dua ile bitirelim. Allah 1m, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Haz1rlayan: 0smail KARAAL0 Vaiz - Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL V#X#####X$Z$~$$$ %"%:%%%%%%&&&'()*ǮǕffMffMfMffMf1h/hB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/h><]B*CJOJPJQJaJnHphtH+h/B*CJOJPJQJaJnHphtH1h/hnB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7h/h><]5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7h/h5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH*N*P*R*p+r+t+++(,*,J,,˰˒t[B[B[&7h/h><]5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1h/hB*CJOJPJQJaJnHphtH1h/h><]B*CJOJPJQJaJnHphtH:h/h><]56B*CJH*OJPJQJaJnHphtH:h/h@Z56B*CJH*OJPJQJaJnHphtH4h/hn5B*CJOJPJQJaJnHphtH4h/h><]5B*CJOJPJQJaJnHphtH1h/h$B*CJOJPJQJaJnHphtH ,,,,,,,- - ----*->-@-B-p-ñqdqqTDh/h5CJ OJQJaJ hh@Z5CJOJQJaJh/5CJOJQJaJhh$5CJOJQJaJhh+5CJOJQJaJhh-5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJ"h$h56CJOJQJaJ7h/h><]5B*CJOJPJQJ\aJnHphtHh/h5CJOJQJaJh/h@Z5CJOJQJaJ,-@-B-p- $da$gd/ $da$gd $dxa$gd/61h:p/. A!"#7$7% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666H6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J XLNormal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok PP ><]0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJL/L ><]0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJd^d 0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJPJQJ^JaJtH(W !( Gl5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] '6` V#*,p- ,p- L# @0( B S ?.1CJOTjk cisZ _ jk  1i CD & ' n p $C n+-&@byA~DXL@Z><]Az_r~n3>/qHm=_oT @( 888 UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3.*Cx Arial7 QHASENAT7.*@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"q63VG63VG7 !7r4 3qHP $P><]2!xx UsersFeriste Oh+'0h  $ 0 <HPX` UsersNormalFeriste2Microsoft Office Word@@@,:Ҫ@,:Ҫ ՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&'()*+-./012356789:;>?BRoot Entry F`rA@1TableWordDocument 86SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84MsoDataStorePanTRGZ4X0==2PanItem 2PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4624 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 60 kii online