ࡱ> ^a]U5bjbjnn8@aa@@L$88888'''ikkkkkk$rDE'''''88AAA'88iA'iAAA8m"AU0A:AA''A'''''A''''''''''''''''@J :25.06.2017 RAMAZAN BAYRAMI HN'9R(O/R 1N(QNCN -N*QpI JN'R*PJNCN 'DRJNBVJFO23.3************* (Hicr, 99) Muhterem M minler! 25 Haziran 2017 Pazar gn dini bayramlar1m1zdan Ramazan Bayram1na eri_mi_ olaca1z. Ramazan Bayram1; bir ay boyunca tutulan oru ibadetinin ard1ndan gelen bir bayramd1r. Bayram denince akl1m1za sevin, mutluluk, e_, dost ve yak1nlarla bayramla_ma gelir. Bayramla_ma; sevgiyi, huzuru, maddi ve manevi gzellikleri payla_ma demektir. Ayn1 iman1, ayn1 deerleri payla_an Mminler, bayram gnlerinde birbirlerine karde_e yakla_1p kucakla_1rlar. Bayram gnlerinin manas1 da Mminler in bu gnlerde birbirlerine selam vermeleri, bayramla_malar1, gler yz ve tatl1 szle mukabele etmeleridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine ye te_rif ettiklerinde Medine halk1n1n oyunlar oynay1p, _enlik yapt1klar1 iki bayramlar1 olduunu grm_t. Bunun zerine Peygamber Efendimiz _yle buyurdu; Allah Tela iki bayrama bedel daha hay1rl1lar1 Ramazan Bayram1 ile Kurban Bayram1 gnlerini vermi_tir. Deerli M minler! Bu hadis-i _erife gre; 0slm dnyas1n1n iki byk dini bayram1 vard1r. Birisi Ramazan Bayram1 dieri Kurban Bayram1 d1r. Ramazan Bayram1; Bir ay orula nefsimizi terbiye edip ahlak1m1z1 gzelle_tirdikten ve sabr1n ne demek olduu bilincine var1p ihtiya sahiplerine merhametle yakla_t1ktan, zekt ve fitre gibi maddi yard1mlar1 yapt1ktan sonra gnl huzuru ile yapt11m1z bir bayramd1r. Kurban Bayram1 ise; Allah iin kurban olma derecesinde teslimiyet gsterip, Allah ad1na kurban kestiimiz, fedakrl1k yapt11m1z bir bayramd1r. Bayram, Allah 1n rahmetle tecelli ettii gndr. Bayram, Peygamber Efendimiz in mmetinden kendisine itaat edip tabi olanlardan hay1r ve hasenat bekledii gndr. Enes (r.a) 1n rivayet ettii bir hadis-i _erifte; Allah Ramazan ve Kurban bayram1 gnlerinde yeryznde rahmetiyle tecelli eder. yle ise namaz ve ziyaret iin evlerden d1_ar1 1k1n ki, rahmet size dokunsun. Allah kulunu dnyada da ahirette de peri_an etmez, yar1 yolda b1rakmaz. Yeter ki biz yaan rahmetten istifade etmesini bilelim. Hz. Peygamber (s.a.v.);  02Pdfx µs_QF;he]5CJ^JaJhn 5CJ^JaJhe]CJOJQJ^JaJ&jhh<CJOJQJU^JaJ#he]he]<CJOJQJ^JaJ,hjUhGB*CJ4OJQJZ^JaJ4phhG5CJ^JaJh4h 5CJ^JaJhh5CJ OJQJaJ hhS5CJOJQJaJhh X5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJhhhz5CJOJQJaJ2f , ` ""@j`D'( )*,t-F.45$pd<<`pa$gdG $a$gd $a$gdG$a$gdhgdSx z 4 6 J " ( t Dzzk\P\D\PD\P\D\hGCJOJQJaJhiITCJOJQJaJhiIThM0CJOJQJaJhiITh CJOJQJaJhiIThe]5CJOJQJaJhiITh 5CJOJQJaJhe]h 5OJQJhe]he]5OJQJ(hGhe]5B*CJ OJQJaJ phh4h 5CJ^JaJh 5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJhe]he]5CJOJQJaJt v  " $ 02FPR~.0پhG56CJOJQJaJ"hGh$556CJOJQJaJ"hGhiIT56CJOJQJaJhiITh$5CJOJQJaJh~$CJOJQJaJhGCJOJQJaJhiIThM0CJOJQJaJhiITCJOJQJaJ5 ".\^df "<>LNPp|~6<>@Z*,`fnvƷƫƍƍƍƍƍƍƍrhiIThCJOJQJaJh~$CJOJQJaJhiITh)$(CJOJQJaJhiITh$5CJOJQJaJhGCJOJQJaJhiIThiITCJOJQJaJhiITCJOJQJaJhiITh$55CJOJQJaJhiIThiIT5CJOJQJaJhG5CJOJQJaJ,rt"@~02\^\^`& '@'ǵǦǵǵǵǵǐuuusa"hGh$E56CJOJQJaJUh]CJOJQJaJhGh)$(CJOJQJaJ*hGhG56CJOJQJaJmH sH hG56CJOJQJaJ"hGh]56CJOJQJaJ"hGh56CJOJQJaJhGCJOJQJaJhiIThCJOJQJaJhiITCJOJQJaJ&Allah sizin kendisine ynelmenizi sadakatle bekler. Sizden biri lde kaybettii devesini bulunca sevinmesi gibi sizin tvbe ile ona dnmenize daha ok sevinir. Allah 1 sevindirme ad1na bu bayram Rabbimize ynelelim. Bir ramazan1, iftar1, sahuru, teravihi ve mukabelesi, fitre, fidye, sadaka ve zekt1yla idrak eden kullara hediyelerin da1t1ld11 gndr bayram. Muhterem M minler! Bayramlar; sevin, huzur, mutluluk gnleridir. Bayramlar; karde_lik duygular1n1 ya_ama ve ya_atma gnleridir. Bayramlar, bir ynyle ibadet ve itaate, dier ynyle oyun ve elenceye ynelinen gnlerdir. Bayramlar, k1rg1nl1klar1n, darg1nl1klar1n, kslklerin giderildii gnlerdir. Bayramlar; bar1_, huzur, mutluluk ve yzlerin gld, herkesin birbirine sevinle kar_1l1k verdii gnlerdir. Bu duygu, d_nce ve anlay1_la kutlanan bayramlar gerek bayramlard1r. Bayramlar1m1z1n gerek olmas1 iin akraba ve yak1nlar1 ziyaret edelim. Kim, r1zk1n1n Allah taraf1ndan geni_letilmesini, ecelinin uzat1lmas1n1 isterse s1la-i rahim yaps1n. Akraba ziyaretinin unutulduu bu mevsimde hi olmazsa bayram gnlerinde yak1nlar1m1z1, dost ve arkada_lar1m1z1 ziyaret edip bayramla_al1m. Bayram gnlerini ziyaret iin f1rsat bilelim. Vefat eden yak1nlar1m1z1 hat1rlayal1m. Bayramlar vesilesiyle onlar1n kabirlerini ziyaret edip ruhlar1na Fatiha okuyal1m. Bayram gecelerini ibadet ve taatle geirelim. Peygamberimiz (s.a.v.): Ramazan ve Kurban bayram1 gecelerini ibadetle geiren kimsenin kalbi, kalplerin ld gn lmez. buyuruyor. Bayram gnlerinde gnl meyvemiz olan ocuklar1m1z1 sevindirelim. Onlar bayram co_kusunun sevin kayna1d1rlar. Byklere sayg1, kklere sevgi gstererek selamla_1p, bayramla_al1m. Ramazan Bayram1n1z hay1rl1 ve mbarek olsun. Bat1 Trakya Mslman Trk Az1nl11m1za, 0slm alemine ve insanl1a rahmet, huzur, bar1_ ve mutluluk getirsin. Haz1rlayan: Hasan MEHMET Vaiz - Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL @'B'D''''''''''''*(,(8(:(F(H(d(p(r((((((() )2)8)H)V)X)d)f))))) ** *"*`*****++&+(+ĸЬЬЬЬЬЬЬЬиЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬh]h$E5CJOJQJaJh]h]5CJOJQJaJh]CJOJQJaJh~$CJOJQJaJhGCJOJQJaJhiITh$ECJOJQJaJh~$hCJOJQJaJ"h~$h~$56CJOJQJaJ6(+l+n+++++++++J,L,`,,,,t-~-----F.V..///j/l///00001101216181:1<1>1@1D1F1H1112ٻٻٻٻٻ婗"h~$h]56CJOJQJaJ"h~$h/56CJOJQJaJ"h~$h~$56CJOJQJaJhiITh/CJOJQJaJhiITh$ECJOJQJaJhGCJOJQJaJh]CJOJQJaJhiITh74D4F44444444444405<5z5~5ºzjh4B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hQh4B*CJOJQJaJph(hQh45B*CJOJQJaJphh:)OJQJh7);0;/9%i ,=P;7Oi>^FQ{FTe/_iJAQeՋ֜M1J5O0!7GT::xּe,UT4/ KɨwmFyԯMd阒͙h2VNK@U[ MMq|ꂱu! a3¼!UGedrmePbޔJ{@mYOV>m2uӻw~Og~z>r罐² :߾: !Fb #fAʒ C]w)M Gj*VJQo09 EH|o1uMgG'R_}tI|Ck𛈈>!#Zw bTő>4LFr{t] hduA~_~,Y RЁ]~,MwB`~92SO4A*g2Hh7ffDb~qB1gq,&>1Mλ?KnA%tۮYTTG5(uFA~u񹡝E__4g#M 仞{Xd( eI$F[⧕eXsxj+PS[FX?` F+orj:Vp%ߟ 8qĝ[*뛈Ѩe5U9?| ˷@lH̠FF\s~/{tJx32=z Kw?a~(܊ķȯ3щA]._急Kg";MOR%L(07Wļ78:/W^/ܞ Ԋ0-2 ә\栏nz p{'[ |,)xzNXfmflI;gzc7 P՗നi`dWj1 eGnڮp`A F7^N&k*\^H !*gq,x: XV(4g:\S au L8ԒFMK|fٱ*fb9AUUQ,Urt0u+@/t-sT,:KUD=57?sMyX7͡y1boW6гjV;:AY}uݹ"^6 >`$) A |2E"UXQZ'|%4*(ɂWI j? Ԣ._Ugg.fdzJj!dby1 1)~-%5;\Z흈9r2[#[?|+ Aη==.]'a(C<ĨM Yhv#:ZVXOENQ;o$?V2ZBH`nN˟x0erþq!qލ+UuvUWLfԴpU^IZ"tu)|uqlmoVYW^wt AQ>1 sG ``ĒTg4l^~*01l]Zȴ+j]i?zxTͷ~cO{p}7 1Ps/>FpvN=|V;Sy"Q꼱S\C/xT]"uǶW,_"! 'L8U[ځ3Wo^0sq `6_kUzf;JEP6=@AO!Kɲ>~P.~!d"{"<#?FByPTy mޗijc3r:?L n~W :Wmץ F^lY#%yoR[{l.)8^iߊoV\AqAgºs*q̜`eZYT/Kz6gwv~$VfJ&EgBNڃ/= >Ȯ>'.RCҗ3ŹĎ=~+/~ h @:`VeJۂ.g τXhɷ Ұݿq㗊ZQEhe,/7?zvyx,YHnv\^'XGjVǮ|QhG78\ C6aMgy9UUKS XXPJ[eX9%|bR"-(siiegIIuX 9p-4Rݔ Wł!-|#qm6[ M-'; ¨+hBղv'wnO0| ǔ, zcIꪋd[cՏKVy LyϏ;_ CZ ǵ4܆]MmEUyT99Yxz%9n %v/ RbZpV j?73qe({.'-gP` &({pWP[sU_|%˥xD0 "edz'߸a$obnJz<Vk35Z],~jAK JNԳ&BSHI|Asn.y"B9.?kt,|[)J+!ՄE唤Eq&\PMG~{-lA#&m y;_۸m 0Ĭ3mDD5A{N_8_?_|XxYN`Eєe E$t+bHFkHKoWg_m Dus5os{x~uwd瑉#=pϣݼ~+&ެ0hh,{qx06'_Gy5q+nBT^wۯL \vݠXb+;}- e$EDu,E%%%$D)dje1fT u> z+K"ÿu͎vA?wϮ]Pc,2#! m JJm8Ui7R JCWxȯFD kNHapu G$C)1)Q= `.Ȥ48ww0Z0GBLɒ㟗9W{9P2h# #-Սz&,i]ccr| 2FQPFIGgM*]qk\8B[ƹ~vgÜ3 ܵw"w:25߿уJ+<*tA hv<'^I6WwgTt瞿s˪Y˖Xj` 8B8T+(7+%DxhNv䶏nݡ‡/NqlG7]bw˻ 38_OXŋlEkQ?pwch"8Dcwi;a7ic(!p?m!z>DyӸ'*>5r B%1ٸ=VoYcQ\uadĥe%Km `\%Ȕڒ|T5e L0Y!'MGaE\HTJE\4&}>@$؞*> ߿I e:Rim)LHkaJ FMu%f؎-ϯ/,%vhH1t 9(Jk\5IIܗjllZT/@+ ql bcSOs7pL?#Vq0H8{- >-6:kl6Lg1}"s9Efb*ҋ)I'R#=Nɗ 8` %̤f>PZB"sχu P]EX>(__9cE3[WCKśϷ}wѩ@`/` +|F*2#tٰsGkN2x%x٣ wAF\#Kɾf7W`S2uli_/̭ɻuueJйd=xONBg|֕*N֮@)7%(KY8k Lt3q+.az4 Ϲ-\9PJHN9 )r/:5ɨAuu11Hl`Bc#{˫kx.Z8gɦpvx_KO;p'"Ug5[(y*X'rZq%ED*jbȩs>!1JFLE~+'_ZOl`sP9dU,mVQ\ 1ZgM0G5ptS`*:y_KH ,-kɝ[QI BL])KiE#ڻo="h%UfHKع=e[I(&~粝V7ۮSw~]]B65&FKoq ^*n i+i)ooB~ t ZOyq}azn~))ytzUj2zKnN1^:onI$&<8b"YUii/WR+}_ּiliqv7?u'=8ֻw޴{pX[yΠWz|>1,~pk]^^}40(Z%w 5J"ґk$_LRJ h7.%&=Q2o8H>v!SR<*xa$Eea1.?w-s)[,IIdikr֣_yK} s\폺:ӞX]Ң萴x;̚ ()_f`ʺaPha@eҚ J],4AO|D kAR{YCȥ\9:2-"K?~L9VFUE?B=0s\^gfO<Dʪȡڊ*-ժb|q{l$Ejae9bhݮ>M)y`V_j=-iQLjiI`1Gȵg+qDǪH7YBbs|嫓 =WX{5]{7;o%ĘĄێJ u{njij5ckDXwv>s{떝dr;m%gX`FFeDE%ֻF XR4jcyC#'L4%?wkX0ؒN9\b<^!(g&u ?vX{9cݶWnYqtK@F9x|^pf3fZ6V q;(J9 }:HPjOJ<0F[0~ {>WMDwtS*^?6NJY;*ť]z_DRޙ}gץ{yFfZĔF[ *܁L;[վMNvZ8/s?x͙6s:+?{{>k%f4nnGq[r %ߒv <;C.* 9+Vi/Ez~ _T 4^0ɎZPԹ#JPO_GOhh4(.""Aml;g{xf! sGK8ψl #dmvb&5Ŷ gڌDlx@5c;o͜/2~081;O*cXb3#_w)ۨ"cMj1mE?Ejk"hUmW1QhiP),$LKCV*fQ]Jk]PlqY"@Ve6IjR)2=CjY5H5p6.4kN_}~x'7D﹜%@}ZNn5axu*)bj.v@i+w:?WFG5|~?me)ݮvG`?qt"Gbe:Q]jP?C&F#tRry*~I !LJb! >˫yCDNXhXyX}OL]n>zdK-U_]y~UzˆK)jj bٌ|cszPn.7: ~rtLjͧ\Zqy2C7w%) Oolr]7ڞ7sفhrhFE]GEB˂JltzYq].P]{kwӣ@s3s&L4g] SDs;@iei J*bh:K,/kǚsJ.˲>.e_J 0X`Hc8fj}xnn~*b9ѓ"S)_yH Y%J 6OeВXQ( BYzB*OÚlɰgy^905ܧAR%w,-MQ$_sbedOb} 4nv4X˷%=}>xsEFz~[[RȈļ"Uml4/o/cєˏYi׼؞i1!JrL;g|~= -TG/a\Kč||ӏN{Yv;Gvg.[1j Dm/?uF7ѷvŖv㊓4'gG A+.6h"1kjAa*D}gjaJaaZQiNqzHl_h{7Cp~)Χ>p=y'.}‘L#/0EHUC_gʁ^A%J:*TuE}{RG}ۼ쐄VO_=mAQФAl4KeSK.^iV3 ܹ$Qs?cGS@tjU#LtKͷ10RS4zrك(w83n~C74XG\K*?kM;Kq9O7~4oݶb;vwoYq-́pH[˧56>" j•vAձ{4{池c}sxB}SM ͓gϏM f6݃v'mf@_ě>zwj ]tv<=ԯ?or!2++;C薞?zDz?mT@ohLAmGlݳLӼO`jnmތ`ExrIg"Hu1F uꎞcHJNZɑI5\X-c,O J$@/߬9iǧ2V-;;{T>Xi@?L/חoDeQa,Rroĉˉ1*Uʻ7l;vwPb^I+`f<79dݗSJkɍ8piFg&VPF\onY4=%i?OT5H>B]Ekn=>zNTxZ^} Cm}YJ-+%UQ 3Jb HEk:|dyɠ 3kg:-%j풩CB5mεUSbc[&OeNnZfB)_^|!ħw6UY.w}j$TAU2^Y4rd$ D iEL~}>?@x)f (%2ah*)GѶBR=kh=DZK[xɎ״C\ĻrY%S8^Zyg4BC oת=se22Nyjk_1jaMʯ'5-%eay oWI_Dl\|",W-vaGb'UPtZjշ7L6ljebϑ|K洘, +))`!'Ԕ&%f$&f$'iس|5G <@0ָJZpOc&SOK&P?05]]P"u0;^q 7YiayG:goƚ:Gq#Wώ)mI>mT"@ɉ>B_<ȗB)*uE63W;1xQxL\FQGJ NYun뽣WIpoNpY7PrΞ!\3h)y &-^6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@OJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @x t @'(+2~55 55L# @0( B S ?3abg dgikS \ ' GMhm3~ A P?UU )Y~~$)$(:)M0]1$5<|8>C7WordDocument 8@SummaryInformation(MDocumentSummaryInformation8UMsoDataStoreЌmm1JXWZ2BDQ==2ЌmmItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4616 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 54 kii online