İsmail KARAALİ

1958 yılında Rodop Vilayeti'ne bağlı Musacık Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okudu. Daha sonra Gümülcine'deki Medrese-i Hayriyye'de tahsilini sürdürdü. Medresedeki eğitiminin ardından Türkiye'de devlet kontenjanı ile yatılı olarak Balıkesir İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldu.

1980 yılında mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olacak olan İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne kaydoldu. 1984 yılında mezun oldu.

Bir yıllık askerlikten sonra Gümülcine S. Müftülüğü'ne bağlı Vaaz ve İrşad Ekibi'nde göreve başladı. Halen aynı görevi sürdürmektedir.