02.10.2017

 

Gümülcine S. Müftüsü İbrahim ŞERİF

İbrahim ŞERİF 1951 yılında Gümülcine (Komotini)'ye bağlı Hasköy'de orta halli bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlkokulu Hasköy'de bitirip orta ve lise tahsilini Konya İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1974 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne başlamış ve aynı zamanda lise fark derslerini dışardan vererek İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırmıştır.

1978 yılında Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun olunca hukuk fakültesini son sınıfta bırakıp Batı Trakya'ya dönmüştür.

Batı Trakya'da Gümülcine Müftülüğü'ne bağlı olarak köy ve şehir camilerinde başarılı bir vaizlik hizmeti vermiştir. Aynı zamanda arkadaşlarıyla beraber 1981 yılında "Hakka Davet" mecmuasını çıkarıp bu mecmuanın sahipliğini yapmıştır.

Batı Trakya'da üniversite mezunlarının 1981 yılında dernekleşme ihtiyacını hissettikleri zaman, mahdut sayıdaki üniversite mezunlarıyla birlikte Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'ni kuran kurucu heyette yer almış ve 1984 yılında aynı derneğin genel sekreterliğini yapmıştır.

1985 yılında merhum Gümülcine Müftüsü Hüseyin Mustafa'nın vefatından birkaç ay önce Gümülcine Müftülüğü'nde sekreter olarak görevlendirilmiştir. Ancak müftünün vefatından sonra yönetimin müftülük makamına tayin ettiği kişi tarafından sekreterlik görevinden uzaklaştırılmıştır.

Batı Trakya'da baskıların, haksızlıkların ve ayrımların en üst aşamaya ulaştığı 1980'li yıllarda, İbrahim Şerif azınlığın hak arama mücadelesinde daima ön saflarda yer almış, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın insanca yaşamasına yönelik bütün girişimlere katkıda bulunmuştur. Ayrıca bu dönemde, bağımsız azınlık milletvekili seçme çalışmalarına da destek vererek 5 Kasım 1989 tarihindeki milletvekili seçimlerinde diğer iki arkadaşı Dr. Sadık Ahmet ve İsmail Rodoplu ile birlikte bağımsız milletvekili adayı olmuştur. Seçim öncesi verilen adaylık dilekçelerinde eksiklik olduğu bahanesiyle Dr. Sadık Ahmet ile birlikte adaylıkları düşürülmüş, seçime katılmaları önlenmiştir.

Daha sonraki aylarda, seçime hazırlık günlerinde çıkardıkları bir bildiride azınlığa "Türk Azınlığı" diye hitap ettiklerinden dolayı İbrahim Şerif ve Dr. Sadık Ahmet mahkemeye sevk edildiler ve 18'er ay hapis cezasına mahkûm edilip Selanik Diyavata Hapishanesi'ne gönderildiler. İki buçuk ay kadar hapiste kaldıktan sonra mahkûmiyetin kalan kısmı Patra İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla paraya çevrilince hapisten tahliye edildiler.

Vaaz ve İrşad Heyeti müftülük sorununa çare bulmak için heyet üyeleri arasında yaptığı gizli oylamayla, İbrahim Şerif arkadaşları tarafından üç aday arasında gösterilmiştir. 28 Aralık 1990 yılında adaylar Gümülcine Müftülüğü'ne bağlı camilerde halk oylamasına sunulmuştur. Cuma namazının ardından el kaldırmak sûretiyle yapılan açık oylamada İbrahim ŞERİF kullanılan oyların %90 oranındaki çoğunluğunu almak sûretiyle müftü seçilmiştir.

İbrahim ŞERİF müftü olarak İstanbul, Dakar, Karaçi ve Kazablanka'da yapılan İslâm Ülkeleri Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanları seviyesindeki konferanslar başta olmak üzere uluslararası birçok konferansta azınlığımızı temsil etmiştir.

İbrahim ŞERİF bu yıllarda "makam gaspı" gerekçesiyle yıllarca tekrar tekrar mahkemelere sevk edilmiş, sonunda makam gaspı nedeniyle Selanik Bidayet Mahkemesi tarafından 8 ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Yıllarca süren bu mahkemeler sonunda üst mahkemeler de bu kararı onaylayınca, İbrahim ŞERİF Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat etmiştir. İbrahim ŞERİF'i haklı bulan İnsan Hakları Mahkemesi, Yunan Devleti'nin kendisine 10.000 dolar para ödemesini kararlaştırmıştır. Bu para ödendikten sonra İbrahim ŞERİF on bin doları 1999'daki Atina depremzedelerine bağışlamıştır. Bu hukuk davası bugün Yunan Hukuk Fakülteleri'nde İbrahim ŞERİF davası olarak öğrencilere okutulmaktadır.

2023 yılı itibariyle 33 yıldan beri müftülük görevine devam eden İbrahim ŞERİF, Vaaz ve İrşad Heyeti tarafından çıkarılan Mihenk ve Rehber adlı dergilerin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Ayrıca Batı Trakya Türk Azınlığı'nın en yüksek kurumu olan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu başkanlığını da yürütmektedir.

Evli olan İbrahim ŞERİF'in yüksek bilgisayar mühendisi olan Taha ve doktor olan Safa isminde iki oğlu vardır.

E-Mail : ibrahim.serif@gmail.com 

https://twitter.com/muftu_iserif