Bir Sûre Bir Konu - Necm Sûresi - Vahiy

Hanımların Dilinden Gönüllere - Güzel Ahlâk

Hutbe - Geçmişimizi Muhasebe Edelim - 30 Aralık 2022

Bir Sûre Bir Konu - Tûr Sûresi - Cennet ve Cehennem

Hanımların Dilinden Gönüllere - Kibirlenmenin ve Kendini Beğenmenin Haram Olduğu

Hutbe - Müslüman Dini ve Ahlâki Değerleriyle Yaşar - 23 Aralık 2022

Bir Sûre Bir Konu - Zâriyât Sûresi - Nübüvvet ve Ahiret

Hanımların Dilinden Gönüllere - Tevazu ve Mü'minlere Kol Kanat Germek

Hutbe - Peygamberimiz ve Çocuk - 16 Aralık 2022