Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları Bayan Köy Vaaz Programı

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları Salı Vaaz Programı

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları Cuma Vaaz Programı

Mayıs-Haziran Ayları Gümülcine Merkez Bayan Vaaz Programı

Ocak-Şubat Ayları Bayan Köy Vaaz Programı

Ocak-Şubat-Mart Ayları Gümülcine Merkez Bayan Vaaz Programı

Ocak-Şubat-Mart-Nisan Ayları Cuma Vaaz Programı

Ocak-Şubat-Mart-Nisan Ayları Salı Vaaz Programı